Jubilanti oslavovali v Trenčíne

Uctiť si ich činnosť, stretnúť sa, zablahoželať a ukázať, že sa na nich nezabúda. Tieto a ešte ďalšie heslá reprezentovali predposledné augustové piatkové dopoludnie v Trenčíne, kde sa stretli tohtoroční tréneri – jubilanti.

Podujatie usadené do príjemného prostredia s výhľadom na Trenčiansky hrad začínalo krátko po jedenástej hodine. Okrem prítomných oslávencov, predstaviteľov ÚFTS, ÚLK a ZsFZ, malo slávnostné stretnutie aj dvoch významných hostí.

Boli nimi Jozef Jankech – niekdajší reprezentačný tréner a tiež tréner viacerých tímov zo Slovenska, Kataru, Maldív alebo Cypru. Spolu s ním pozvanie prijal aj Oldřich Bříza, bývalý tréner Banskej Bystrice, Prievidze, Trenčína, Podbrezovej alebo Dubnice nad Váhom a stále aktívny tréner žiakov v dedine pri Prievidzi (Nedožery-Brezany).

Jozef Jankech a Oldřich Bříza. Foto: Juraj Škvarka

Po otváracom príhovore generálneho sekretára ÚFTS Rudolfa Hanáka si slovo zobral čestný prezident únie Jaroslav Jambor. Ten uvítal všetkých prítomných a zrekapituloval aj deväť predošlých ročníkov. Na nikoho nezabudol, pričom vyzdvihol všetkých, ktorí už zažili atmosféru tohto každoročného podujatia. Poctu vzdal aj tým trénerom, ktorí už nie sú medzi nami.

Jubilujúci tréneri si potom prevzali z rúk Ladislava Borbélyho (prezident ÚFTS), Ivana Kozáka (prezident ÚLK) a Ladislava Gádošiho (predseda ZsFZ) pamätné plakety.

“Človeku dobre padne, keď si niekto na neho spomenie. Som rád, že sa ako člen únie môžem spoľahnúť na to, že budem prizvaný na takéto akcie. Pribúdajú mi aj kamaráti, pretože sa tu stretávajú tréneri z celého Slovenska. Som rád, že sa Jarkovi Jamborovi opäť podarilo všetko zorganizovať,” povedal oslávenec Milan Urda.

Milan Urda po prevzatí ocenenia. Foto: Juraj Škvarka

Slávnostného odovzdávania plakiet v Trenčíne sa zúčastnili nasledovní jubilanti: Gyula Fördös, Alena Hrnčárová, Milan Mrllák, Dušan Pollák, Ivan Králik, Vladimír Čmelko, Jozef Kolárik, Juraj Koščo, Miloš Urda a Ondrej Singer. Tréneri, ktorí nemohli prísť na piatkové stretnutie, dostanú ocenenie z rúk regionálnych zástupcov.

Pozorne som vnímal všetky aktivity únie. Pozvanie na túto akciu bolo pre mňa ako čerešnička na torte. Je to možno maličkosť, ale prinieslo mi to úprimnú radosť. Dlhé roky som nič podobné nedostal, no teraz mám tu česť preberať hneď dve ocenenia v jednom týždni. Okrem plakety od ÚFTS ma Nitriansky samosprávny kraj zaradil aj medzi najlepších trénerov za obdobie 2019-2020,” prezradil jubilujúci tréner Gyula Fördös.

Gyula Fördös po prevzatí ocenenia. Foto: Juraj Škvarka

Spokojnosť s priebehom podujatia neskrýval ani Jaroslav Jambor: “Mali sme skvelé podmienky, za čo musíme poďakovať generálnemu manažérovi AS Trenčín Róbertovi Rybníčkovi a tiež vedúcemu hotela Ostrov. Desiaty ročník bol na vysokej úrovni. Ak sa nám to takto podarí aj o rok, budem veľmi rád, pretože prídu aj tréneri oslavujúci 90. narodeniny.”

Čestný prezident ÚFTS Jaroslav Jambor. Foto: Juraj Škvarka

Čestný prezident ÚFTS tiež prijímal pozitívnu odozvu hostí a oslávencov, ktorá nielen hriala pri srdci, ale prinášala aj pocit vďaky a spokojnosti. V závere vyslovil želanie, či skôr ambíciu zachovania tohto podujatia aj v budúcnosti. Pretože, ako sám povedal, každý rok prichádzajú noví a noví tréneri, ktorí si zaslúžia, aby si niekto na nich spomenul.

Spoločná fotografia. Foto: Juraj Škvarka

Zoznam tohtoročných trénerov jubilantov (členovia ÚFTS):

60 rokov – Peter Buranský, Gyula Fördös, Stanislav Griga, Alena Hrnčárová
Mgr. Milan Mrllák, Dušan Pollák

65 rokov – František Bakoš, Vladimír Cepko, Jozef Ferko, Ivan Králik, Michal Salenka
Ivan Vrábel, Róbert Jež

70 rokov – Vladimír Čmelko, Jozef Kolárik, Juraj Koščo, Miloš Urda, Jozef Bubenko
Ján Opiela, Jaroslav Naď

75 rokov – Karol Pecze, Ondrej Singer

Komentáre sú uzavreté.