Semináre

Semináre

Cieľom únie je podieľať sa na odbornom raste futbalových trénerov formou systematického vzdelávania trénerov a za tým účelom organizovať konferencie, semináre, porady a školenia v spolupráci so SFZ . Únia poskytuje svojim členom možnosť stretnúť špičkových slovenských a svetových trénerov na seminároch ÚFTS.

https://www.futbalsfz.sk/section/1365

https://www.trenerportal.sk/