Cvičenia – hry


DOKUMENTY

Kompletné “Cvičenia a hry” budú prístupné všetkým členom ÚFTS na Google Disk. Každý tréner má takisto možnosť pridávať svoje, resp. jemu dostupné informácie, o ktoré sa podelí s ostatnými trénermi s cieľom spoločne rásť a napredovať.