Uznesenia prezídia ÚFTS

Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 12.04. 2023

Zápisnica zo zasadnutia organizačného výboru k príprave MsT

Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 15.01. 2023

Vyhodnotenie činnosti ÚFTS

Uznesenie č. 5 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 28.11. 2022

Uznesenie č.4 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 19.9.2022

Plán činnosti ÚFTS na obdobie 2020-2024

Zápisnica zo zasadnutia organizačného výboru z 11.7. 2022

Uznesenie č.3 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 20.6.2022

Uznesenie č.2 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 11.4.2022

Správa mandátovej komisie z hodnotiacej konferencie 11.3. 2022

Zápisnica zo zasadnutia organizačného výboru z 3.3. 2022

Uznesenie č.1 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 7.2.2022

Zápisnica zo zasadnutia organizačného výboru z 27.1. 2022

Uznesenie č.4 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 20.12.2021

Uznesenie č.3 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 19.7.2021

Uznesenie č.2 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 27.5.2021

Uznesenie č.1 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 25.2.2021

Uznesenie č.3 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 28.7. 2020

Uznesenie č.2 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 25.6.2020

Uznesenie č.1 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 30.4.2020