Uznesenia prezídia ÚFTS

Uznesenie č.2 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 25.2.2021

Uznesenie č.2 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 25.6.2020

Uznesenie č.2 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 27.5.2021

Uznesenie č.3 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 19.7.2021

Uznesenie č.4 zo zasadnutia Prezídia ÚFTS, zo dňa 20.12.2021