Podmienky členstva

Členom Únie futbalových trénerov Slovenska sa môžu stať futbaloví tréneri, ktorí majú platnú trénerskú licenciu bez ohľadu na skutočnosť či pôsobia na území Slovenska alebo v zahraničí, takisto tréneri bez licencie, sympatizanti a študenti FTVŠ –  štúdijný odbor: trénerstvo – futbal,  zároveň súhlasia so Stanovy ÚFTS novelizácia – 2020