Podmienky členstva

Členom Únie futbalových trénerov Slovenska sa môžu stať :

° futbaloví tréneri, ktorí majú platnú trénerskú licenciu bez ohľadu na skutočnosť či pôsobia na území Slovenska alebo v zahraničí,

° tréneri bez licencie bez ohľadu na skutočnosť či pôsobia na území Slovenska alebo v zahraničí,

° absolventi FTVŠ –  štúdijný odbor: trénerstvo – futbal,

° sympatizanti,

ktorí uhradia členský príspevok a zároveň súhlasia so Stanovami ÚFTS

Bližšie informácie nájdete v sekcií:

ŽIADOSŤ O ČLENSTVO