Žiadosť o členstvo

Elektronická prihláška za člena ÚFTS

Registráciou tejto elektronickej prihlášky zároveň udeľujete občianskemu združeniu ÚFTS súhlas s tým, aby toto spracovávalo Vaše osobné údaje na základe GDPR.

Členom Únie futbalových trénerov Slovenska sa môžu stať futbaloví tréneri, ktorí majú platnú trénerskú licenciu bez ohľadu na skutočnosť či pôsobia na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, takisto tréneri bez licencie, sympatizanti a študenti FTVŠ –  štúdijný odbor: trénerstvo – futbal.

Jednoducho stačí len vyplniť horeuvedenú elektronickú prihlášku. Takisto je však možnosť zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku obratom na mailovú adresu: cmelko.v@gmail.com, alebo zaslať poštou na adresu ÚFTS , Športová hala na Sihoti, Mládežnícka 1,911 01 Trenčín, spolu s fotografiou. …..prihláška za člena ÚFTS (pdf): https://drive.google.com/drive/folders/1XzI1E7FG_kUFay8ZHjwxg5BPC1AdyV2Z

Na základe uznesenia prezídia ÚFTS zo dňa 30.4.2020, oznamujeme všetkým členom únie, že členské príspevky pre rok 2020 boli odhlasované nasledovne :
    

tréner s licenciou  Grassroots  C   25 €
tréner s licenciou  UEFA  B  30 €
tréner s licenciou  UEFA  A  35 €
tréner s licenciou  UEFA  PROFI  45 €
 
dôchodcovia nad 62 rokov
dôchodcovia nad 70 rokov
  15 €
dobrovoľné
členovia bez licencie  10 €
členovia – študenti – ženy  10 €
Usmernenie

Žiadame členov únie zaplatiť členský poplatok vždy do 30.4. príslušného roka, na č. účtu:

IBAN:  SK71 7500 0000 0040 0785 3207

Poprosíme Vás – ako variabilný symbol uveďte číslo vášho členského preukazu alebo do Správy pre prijímateľa zadajte Vaše meno a priezvisko !!

Taktiež oznámte akúkoľvek zmenu bydliska, kvalifikácie – licencie, telefónneho čísla alebo e-mailu na mailovú adresu: cmelko.v@gmail.com

Ďalšie Info:  Vladimír Čmelko – sekretár ÚFTS, č.tel. : 0905 644 883, mail: cmelko.v@gmail.com.