Výhody členstva

● Možnosť predĺženia trénerskej licencie účasťou na medzinárodných seminároch trénerov, ktoré organizuje ÚFTS.

● Pomoc pri vzdelávaní. Vzdelávanie, školenie a doškoľovanie trénerov je najvyššou prioritou ÚFTS. Tréneri majú možnosť nielen cez semináre, ale aj cez webovú stránku a časopis ÚFTS „ Futbalový tréning“ získať prehľad o aktuálnych vývojových trendoch v hre, v taktike a v metodike. Tiež prehľad literatúry a webových stránok uľahčuje našim členom orientáciu vo veľkom množstve internetových a printových informácií. Postgraduálne vzdelávanie ÚFTS je zamerané na zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne trénerov, ako rozhodujúceho faktoru kvality tréningového procesu.

● ÚFTS ponúka trénerom možnosť komunikácie a možnosť sa zviditeľniť. Tréneri majú príležitosť cez náš web a časopis prezentovať svoju prácu, svoje názory, svoju filozofiu, zverejňovať videá. Majú možnosť výmeny názorov a odborných komentárov.

● Člen ÚFTS získava zadarmo odborný časopis „Futbalový tréning“.

● Pomoc absolventom najvyšších stupňov vzdelávania pri zabezpečovaní hospitácií v kluboch vrcholových súťaží na Slovensku aj v zahraničí.

Právna poradňa: pomoc trénerom v riešení právnych problémov v súlade s právnym panelom AEFCA a právnymi predpismi SFZ.

● Možnosť stretnúť špičkových slovenských a svetových trénerov na seminároch ÚFTS.

● Pomoc trénerom pri uzatváraní pracovných zmlúv.

● ÚFTS zabezpečuje pre svojich členov vstupenky na medzištátne stretnutia SFZ.

● Únia zastupuje záujmy trénerov v SFZ a ÚLK, ktorých zástupcovia sú členmi prezídia ÚFTS a člen ÚFTS je vo výkonnom výbore SFZ.

● V pláne je tiež spolupráca s výrobcami a predajcami športových potrieb s možnosťou získavania pomôcok, vybavenia, výstroja a oblečenia za výhodné ceny.

● Plán práce zahrňuje tiež zriadenie „Metodického kabinetu“, ktorý ponúkne trénerom najmodernejšie slovenské aj zahraničné publikácie, e-booky, DVD, odborné  periodiká a archív zostrihov medzinárodných zápasov a špeciálne videoanalýzy.