Medzinárodná sieť trénerov

Vytváranie celosvetovej siete trénerov


Vytváranie siete trénerov na miestnej, národnej a globálnej úrovni je veľmi dôležitým prvkom pri rozvoji identity slovenského trénera. ÚFTS  bude venovať veľkú pozornosť budovaniu vzťahov s trénerskými združeniami a združeniami z iných krajín, aby našim slovenským trénerom uľahčilo nadviazanie kontaktov a výmenu poznatkov a skúseností prostredníctvom vzdelávacích stáží a seminárov. Činnosti sa plánujú aj na miestnej úrovni, kde sa prostredníctvom seminárov  sa môžu tréneri  spojiť a zlepšiť svoje znalosti s cieľom vybudovať spoločnú terminológiu a metodiku práce.

ZOZNAM TRÉNEROV

Prvý krok k vytvoreniu siete s ostatnými kolegami môžete urobiť prostredníctvom registra trénerov:

Registráciou tejto elektronickej prihlášky zároveň udeľujete občianskemu združeniu ÚFTS súhlas s tým, aby toto spracovávalo Vaše osobné údaje na základe GDPR.