Nástroje


COACH ID PLAYER je revolučná aplikácia zo skupiny COACH ID, ktorá vám umožňuje nadviazať užitočný a exkluzívny vzťah medzi technickým personálom a hráčmi.

Tento vzťah je založený hlavne na štyroch úrovniach:
– Hovor: Hráč dostane oznámenia o tom, kedy bude mať tréning, čas, miesto a deň, ako aj to, či bol pozvaný na hru;
– Registrácia tréningového zaťaženia: Ihneď po každom tréningu alebo hre dostane hráč oznámenie o klasifikácii intenzity tréningu / hry vo svojej aplikácii COACH ID PLAYER. Prostredníctvom RPE (vnímané tréningové zaťaženie) tréner rozumie intuitívnym a rýchlym spôsobom dopad cvičení vyvíjaných na každého z jeho športovcov.
– Stav pohotovosti: Odpoveď na dotazník „Wellness“ týkajúci sa stavu pohotovosti cíteného športovcom v deň nasledujúci po poslednom tréningu / hre. Mimoriadne dôležitá funkcia pre trénera, aby vnímal mentálnu a fyziologickú dostupnosť svojich hráčov na nasledujúcom tréningovom stretnutí alebo súťaži;
– Exkluzívny chat, ktorý umožňuje komunikáciu medzi trénermi a hráčmi.
Ako to funguje? Keď tréner vytvorí profil hráča vo svojej aplikácii COACH ID, hráč je automaticky informovaný e-mailom o inštalácii aplikácie COACH ID PLAYER.
COACH ID PLAYER je inovatívny koncept, veľmi užitočný pre prácu technických tímov, ktorý prinesie princíp individualizácie na ďalšiu úroveň.

Plošina:
– Smartphone (aplikácia COACH ID PLAYER)

Dostupné jazyky:
– Angličtina
– portugalčina

Vstúpte do sveta COACH ID!

ONCE
VIDEO ANALYZER BASIC

Je to perfektná voľba pre analytikov základnej úrovne alebo trénerov. Základné telestračné nástroje pomáhajú trénerom alebo hráčom komunikovať efektívnejšie.

ONCE
VIDEO ANALYZER PRO

Vydanie PRO je určené pre trénerov, resp. analytikov, ktorí chcú robiť profesionálne analýzy ako v televízii. Animovaná grafika v exportných a telestračných nástrojoch ako v televízii, umožňuje analytikom alebo trénerom vysvetliť pojmy vytvorením animovanej a profesionálne navrhnutej grafiky.