Čestné členstvo ÚFTS

Čestný člen – In Memoriam

 • Arnošt HLOŽEK
 • František KORČEK
 • Michal VIČAN
 • Anton MALATINSKÝ
 • Leopold ŠŤASTNÝ
 • Karol BORHY
 • Jozef MARKO
 • Milan MORAVEC
 • Pavol FERČÍK
 • Rudolf HANÁK st.
 • Jaroslav MICHALÍK
 • Viliam LUKNÁR
 • Jozef VENGLOŠ

Čestný člen – žijúci

 • Anton DRAGÚŇ
 • Jozef TARCALA

Čestný člen prezídia

 • Jozef JANKECH

Čestný prezident ÚFTS

 • JUDr. Jozef HANÁK
 • Jaroslav JAMBOR

Čestný člen sa môže zúčastňovať všetkých konferencií ÚFTS.

Čestný člen Prezídia ÚFTS a Čestný Prezident ÚFTS sa môže zúčastňovať aj na zasadnutiach Prezídia ÚFTS bez práva hlasovať.