Právne dokumenty

ÚFTS má evidentný záujem pomôcť svojim členom trénerom čo najlepšie zabezpečiť právnu istotu aktívne pracujúcich členov Únie – trénerov futbalu.