Volebná konferencia SFZ: kandidáta ÚFTS na zástupcu trénerov do výkonného výboru nezvolili

V piatok predpoludním sa v Senci začala volebná konferencia Slovenského futbalového zväzu, kde sa rozhodovalo o zložení nového výkonného výboru, odborných komisií, schválení rozpočtu na rok 2022 či úprave stanov zväzu.

Odsúhlasila sa tiež úprava kritéria prerozdelenia štátneho. Pred hlavným sledom programu udelili aj ocenenie Zlatý odznak SFZ za dlhoročnú prácu v prospech slovenského futbalu, ktorú dostal Juraj Jánošík.

Vrcholom prvej časti konferencie bola voľba prezidenta futbalového zväzu, a to aj napriek tomu, že išlo viac-menej o formalitu. Súčasný najvyššie postavený muž SFZ Ján Kováčik totiž nemal protikandidáta. Prítomných 87 delegátov sa jednohlasne zhodlo na tom, že vo svojej funkcii zotrvá aj v najbližšom, v poradí už štvrtom volebnom období. Vďaka tomu sa radí medzi desať najdlhšie slúžiacich prezidentov národných asociácií pod hlavičkou UEFA.

Kandidát ÚFTS

Úniu futbalových trénerov Slovenska zaujímala okrem iného aj voľba zástupcu trénerov vo výkonom výbore SFZ. Na túto funkciu kandidoval súčasný viceprezident ÚFTS Róbert Rybníček a bývalý reprezentačný tréner Ladislav Jurkemík.

Róbert Rybníček pri svojom prejave na VK SFZ. Zdroj: YT/SFZ

Všímam si, že trénerská sféra stagnuje. O dôvodoch je teraz zbytočné hovoriť, no chcem povedať, že naša únia už dlhodobo pracuje na zlepšovaní tejto situácie. Zorganizovali sme už niekoľko seminárov, ktoré boli súčasťou špecifickej edukácie SFZ. Celú organizáciu sme tiež oživili do takej miery, že rád skonštatujem, že vo vedení ÚFTS sú aj Štefan Tarkovič – reprezentačný tréner Slovenska a Ivan Kozák – prezident Únie ligových klubov,“ povedal Róbert Rybníček počas predstavenia svojej kandidatúry delegátom s tým, že okrem iného dodal:

Ak prostredníctvom výkonného výboru konečne nevytvoríme výkonno-reprezentatívnu funkciu na to, aby zastrešila trénerov, bude veľmi problematické správne nastaviť ich proces rozvoja a fungovania. Zástupca ÚFTS je priamo z organizácie, ktorá ochrannú strechu trénerom ponúka. Myslíme si tiež, že naše projekty, ktoré sme rozbehli, môžu ešte výrazne napomôcť objavovaniu a napredovaniu trénerskej zložky po edukačnej alebo personálnej stránke.“

Kandidáta navrhnutého ÚFTS však vo výkonnom výbore v najbližšom volebnom období neuvidíme. Zastupovanie trénerov pripadlo do rúk Ladislava Jurkemíka, ktorý dostal 46 hlasov. Róbert Rybníček si získal 38 delegátov.

“Vôbec som nečakal, že dostanem túto ponuku a budem sa môcť uchádzať o miesto vo výkonnom výbore. Bol som už v dôchodcovskej pohode, preto ma prekvapilo, keď mi túto možnosť navrhol prezident západokraja a súčasný viceprezidenta futbalového zväzu. Nemyslím si, že som všeobecne obľúbený, preto to prekvapenie, ale veľmi ma to teší. Najprv sa musí človek zabudovať a poobzerať, keďže je to pre mňa niečo nové. Určite však chcem ponúknuť svoje skúsenosti či už zo zahraničia, z domova a pomôcť trénerom, najmä mládežníckym a reprezentačným, keď budú mať záujem. Prezidentovi som však avizoval, že v mojich 68 rokoch sa nemôžem už zmeniť. Vždy bojoval a budem bojovať za pravdu a spravodlivosť,“ povedal Ladislav Jurkemik. 

VK SFZ, Zdroj: YT/SFZ

Výsledky VK SFZ:

PREZIDENT SFZ: Ján Kováčik
VICEPREZIDENT PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY – ČLEN VV SFZ: Karol Belaník
VICEPREZIDENT PRE PROFESIONÁLNY FUTBAL – ČLEN VV SFZ: Ivan Kozák

ČLEN VV SFZ – PROFESIONÁLNY FUTBAL: Petr Kašpar, Viliam Ondrejka, Tibor Végh
ČLEN VV SFZ – AMATÉRSKY FUTBAL: Richard Havrilla, Juraj Jánošík, Peter Kováč, Stanislav Neuschl
ČLEN VV SFZ PRE LEGISLATÍVNO-PRÁVNE OTÁZKY: Peter Sepeši
ČLEN VV SFZ – ZÁSTUPCA TRÉNEROV: Ladislav Jurkemik
ČLEN VV SFZ – ZÁSTUPCA HRÁČOV: Tomáš Medveď
ČLEN VV SFZ – ZÁSTUPCA ROZHODCOV (zároveň predseda komisie rozhodcov SFZ): Marián Ružbarský

PREDSEDA DK SFZ: Peter Mihál
POPREDSEDA DK SFZ: Peter Reisz
PREDSEDA OK SFZ: Milan Ľalík
POPREDSEDA OK SFZ: Ján Svák
PREDSEDA PRVOSTUPŇOVÝ ORGÁN LK: Juraj Obložinský
PODPREDSEDA PRVOSTUPŇOVÝ ORGÁN LK: Peter Michalík
PREDSEDA ODVOLACÍ ORGÁN LK: Peter Kohút
PODPREDSEDA ODVOLACÍ ORGÁN LK: Matúš Štulajter