Vyhodnotenie činnosti sekcie pre Marketing a média za rok 2021

Činnosť sekcie pre Marketing a Média v zložení Roman Vajaš – manažér, Samuel Ďuriš – zástupca manažéra, Pavol Junek – člen sekcie, pracovala v roku 2021 tak ako väčšina iných sekcií v obmedzenom protipandemickom režime.

Pandémia ochorenia na Covid 19 zasiahla nás všetkých. Aj napriek tejto veľmi zložitej situácii sa však podarilo zachovať funkčnosť tejto sekcie v roku 2021 aj keď v obmedzenom režime.

Je potrebné hneď na úvod spomenúť, že moja činnosť bola z dôvodu pracovnej vyťaženosti riaditeľa ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom veľmi obmedzená, a len vďaka obetavosti a zanietenosti môjho zástupcu Samuela Ďuriša a takisto spolupráci s Pavlom Junekom, za čo im aj touto cestou veľmi pekne ďakujem, sme dokázali túto sekciu udržať v požadovanej kvalite.

Som veľmi rád, že nová web stránka www.ufts.sk má veľmi dobrú sledovanosť a cez spätnú väzbu cítime opodstatnenosť tohto nového projektu. Potešila nás aj medziročný nárast návštevnosti a to zhruba o 25 percent.

Počas celého roka 2021 sme v sekcii pre Marketing a Média riešili hlavne zastabilizovanie nového dizajnu web stránky a opravy chybných zobrazovaní obrázkov.

Takisto našou úlohou bolo zavedenie jednotného grafického štýlu titulných fotiek, ktoré Samuel Ďuriš veľmi dobre zvládol. Pavol Junek plnohodnotne napĺňal informáciami web stránku trenerportal.sk, ktorej je autorom.

Roman Vajaš a Samuel Ďuriš

Medzi ďalšie veľmi dôležité činnosti našej sekcie počas roka 2021 bolo zaznamenávanie všetkých udalostí a prezentácia činnosti ÚFTS, nadviazanie komunikácie s portálom vzdelavanie.digital, kde je možné umiestniť webináre. Propagáciu sme pripravili aj pre mládežnícky turnaj vo Vinodole, ktorého sme partnerom.

Ďalej to bol rozvoj fanúšikovskej základne na sociálnej sieti Facebook, kde momentálne máme  už 522 sledovateľov. Takisto prezentácia obsahu časopisu ÚFTS a samozrejme zvyšovanie povedomia o ÚFTS (najmä cez úderné a dôležité témy).

Na záver by som sa chcel za sekciu pre Marketing a Média poďakovať všetkým členom ÚFTS za sledovanosť našich stránok a popriať im do nového roka 2022 všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a trénerských úspechov.

Mgr. Roman Vajaš, MBA   
Manažér sekcie pre Marketing a Média