Uskutočnilo sa záverečné zasadnutie prezídia v roku 2021

V pondelok 20. decembra zasadlo prezídium ÚFTS naposledy v roku 2021. Kvôli súčasným opatreniam prebehlo zasadnutie opäť online formou, čo už nepatrí k nezvyčajným spôsobom realizácie.

Na zasadnutí sa bilancoval uplynulý rok, hodnotili sa úspešné i neúspešné projekty a prejednávali sa úlohy pre nasledujúci rok. Výsledok zasadnutia v podobe uznesenia nájdete na našej webstránke po kliknutí na tento odkaz.