ÚFTS na školení víkendovom školení BÖFL v Lindabrunn

Zástupca ÚFTS Roman Vajaš sa 24. júna zúčastnil zdokonaľovacieho kurzu pre futbalových trénerov Rakúska, ktorý organizovala partnerská organizácia Rakúsky zväz futbalových trénerov a učiteľov (BÖFL).

“Chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za pozvanie na 52. školenie v dňoch 24. – 26. júna 2022 v Lindabrunne, ktorého sa zúčastnil člen predsedníctva ÚFTS Roman Vajaš, ktorý sa vrátil s mnohými pozitívnymi poznatkami a emóciami, pretože mal možnosť stretnúť skvelých ľudí, a to tak po odbornej, ako aj osobnej stránke. Účasť nášho člena bola v rámci našej spolupráce a podľa dohody medzi BÖFL a ÚFTS, ale nebola len formálna.”

Predovšetkým vďaka výbornej organizácii kurzu pod vedením Wilhelma Tempera a Richarda Cieslara a vysokej úrovni prednášok s kvalitným a moderným obsahom, so znalými lektormi, prednášajúcimi a živými príkladmi z praxe. Cieľ účasti našich členov bol teda bezpochyby splnený. Získali sme nové informácie a skúsenosti o vývoji hry, o vývojových tendenciách, o modernej metodike, o zručnostiach, ktoré sa budeme snažiť aplikovať v tréningovom procese aj tu na Slovensku.”