V Nových Zámkoch zasadalo užšie prezídium

V pondelok 7. februára zasadalo v Nových Zámkoch užšie prezídium ÚFTS. Uznesenie prezídia nájdete na našej webstránke.

Vyzdvihneme však dva body. Prítomní členovia navrhli na ocenenie členov ÚFTS na Hodnotiacej konferencii Jozefa Jankecha (čestný člen prezídia ÚFTS) a Jozefa Tarcala (čestný člen ÚFTS) so všetkými právami a povinnosťami v zmysle Stanov ÚFTS.

Okrem toho sa prítomní členovia zhodli aj na organizácii medzinárodného trénerského semináru v Žiline, ktorý sa uskutoční 2. mája 2022.