Nezvyklý futbalový kolotoč slovenských trénerov

Alarmujúce čísla trénerských výmen v slovenských profesionálnych kluboch v predchádzajúcej ako aj v prebiehajúcej sezóne ukazujú, že v tejto oblasti patríme medzi svetovú a európsku špičku a je škoda, že sa v iných oblastiach klubovej a trénerskej činnosti k najlepším nepriraďujeme.

ÚFTS ako stavovská organizácia futbalových trénerov Slovenska nemôže ostať k týmto problémom ľahostajná. Našim cieľom je podpora trénerov a zvyšovanie ich vedomostnej úrovne. Tréner má mať v klube kľúčové postavenie a adekvátne podmienky na budovanie mužstva, zvyšovanie

úrovne výkonnosti jednotlivcov i celého tímu v súlade s koncepciou a filozofiou klubu. Žiaľ v mnohých slovenských kluboch sa táto dominantná a rozhodujúca pozícia nerešpektuje, pretože práva trénerov a podmienky pre systematickú prácu sú okliešťované a málo rešpektované.

To so sebou nesie bezprostredné dôsledky. Manažéri sa uchyľujú k osvedčenej výmene trénera, ktorou často maskujú vlastné slabosti, neodbornosť a nesystematickú prácu. Sami sú pritom zodpovední za spôsobené problémy v systéme riadenia klubu a na úrovni budovania mužstva.

Okrem toho alarmujúce čísla extrémnej klubovej mobility trénerov na Slovensku súčasne naznačujú, že výberový proces na pozíciu hlavného trénera je často za hranicou kompetentnosti. Voluntaristické poňatie týchto zásahov skrýva aj absenciu elementárnej zodpovednosti riadiacich manažérov za personálne výbery. Navyše opakované personálne zásahy do trénerskej pozície v priebehu ročníka majú aj jasnú výpovednú hodnotu o validite kritérií výberu a najmä vyvodenie osobnej zodpovednosti za viacnásobné zlyhanie pri výbere tejto podľa nás rozhodujúcej pozície pre výsledkovú úspešnosť a efektivitu klubu. Ešte sa nestalo, aby odstúpil riadiaci manažér, prípadne vyvodil osobnú sebareflexiu sám majiteľ za nekompetentný zásah do tejto relevantnej personalistiky klubu.

Z toho potom môžu vznikať anomálie, vďaka ktorým sa klub dostane na právnu platformu, keď musí platiť viacero trénerov súčasne, pričom len jeden je v aktívnom pracovnom postavení. Navyše sa v tejto súvislosti natíska otázka aký je klubový skauting trénerov a či vôbec nejaký je? Keď si uvedomíme, že tréner je posledný a často najrozhodujúcejší článok, ktorý bezprostredne ovplyvňuje finálny produkt na ihrisku a výrazným spôsobom zasahuje aj do rozvoja hráčov, tak je jasné, že nepochopenie tohto futbalového grálu zo strany klubového manažmentu musí mať na existenciu klubu apokalyptické dopady.

Na odbornosť trénerov sa kladú vysoké nároky. Tréneri povinne študujú Euro-licencie na báze Konvencie UEFA, ktorú možno z hľadiska odbornej prípravy vo futbale považovať celosvetovo za jednu z najprepracovanejších foriem edukácie v športovej brandži. Systém vzdelávania trénerov sa získaním trénerskej licencie nekončí, pretože vyžaduje od trénerov pravidelné, vlastne celoživotné vzdelávanie, potrebou predlžovania licencie a sledovanie najnovších trendov v metodike a v hre.

Vďaka súčinnosti ÚFTS, SFZ a ÚLK prinášame do systému vzdelávania každoročne top témy s exkluzívnymi prezentátormi európskeho formátu. Keďže odborná kvalifikácia a príprava futbalového funkcionára je postavená prevažne na intuitívnych modeloch riadenia klubu a vedenie klubu si neuvedomuje alebo neuznáva dôležitosť postavenia trénera, jeho osobné, sociálne, odborné a metodické kompetencie, vznikajú často konfliktné situácie z nereálnych cieľov a neodborného hodnotenia činnosti realizačného tímu.

Ďalší problém je v správnom osobnostnom nastavení trénerov, ktorí na rozdiel od svojich predchodcov prezentujú nadštandardný trend k servilnosti a prílišnej názorovej konformnosti v interakcii s klubovým manažmentom. Tým sa formuje neautentické ego trénera, ktorý stráca svoju presvedčivosť a autoritu v klube a pred vlastnými hráčmi. S týmto prístupom k svojej práci strácajú tréneri schopnosť odmietnuť ponuku klubu, v ktorom nefunguje racionálny a efektívny manažment a vrhajú sa do prostredia, kde majú sťaženú systematickú prácu.

Dobrý a skúsený tréner nenastúpi do klubu, v ktorom nemá dôveru, podporu a nemá zabezpečenú systematickú a cieľavedomú prácu. Okrem týchto faktorov je postavenie trénera sťažené aj tým, že na rozdiel od zahraničia, slovenskí profesionálni tréneri ešte nepochopili význam profesijného spájania v stavovskej organizácii ÚFTS, ktorá by ich mohla chrániť, zastupovať a kryť chrbát. Takto sú odkázaní sami na seba a na milosť, resp. nemilosť klubových funkcionárov.

Riešenie tejto nepriaznivej situácie spočíva v posilnení právnej ochrany trénerov, v  zaradení striktných pravidiel (nedovoliť klubom meniť ľubovoľný počet trénerov) do súťažného poriadku na ochranu trénerov aj s možnosťou sankcionovania v prípade porušenia týchto pravidiel odobratím licencie klubu resp. odobratím bodov.

Napr. aktuálny brazílsky model umožňuje jednému klubu v jednom súťažnom ročníku angažovať maximálne dvoch trénerov. A zase, jeden tréner môže v jednom súťažnom ročníku trénovať maximálne dve mužstvá.

Nezmyselné, nelogické, nepochopiteľné odvolanie trénera FC Nitra Petra Léranta z posledných dní opäť naštartovalo úvahy o systéme fungovania slovenských futbalových klubov a pôsobenia trénerov v nich. Nie je to prvá výmena trénera v Nitre v tomto súťažnom ročníku a nie je to špecialita len Nitry. Peter Lérant je len ďalší v rade. Podobné praktiky sa už odohrali aj v iných slovenských prvo- či druholigových kluboch.

Únia futbalových trénerov Slovenska vyjadruje Petrovi Lérantovi plnú podporu a nesúhlasí so spôsobom, akým bol z klubu prepustený. Uvedené dôvody znevažujú postavenie trénera, ktorý prebral vedenie tímu v neľahkej situáciu a snažil sa v Nitre zachrániť najvyššiu futbalovú súťaž. Toto stanovisko by malo byť súčasne výzvou pre kompetentné orgány implantovať ochranné prvky do rozpisu súťaží tak, aby sa zamedzilo pretrvávajúcemu objavovaniu sa týchto negatívnych elementov v klubovej personalistike. Tie totiž nepriaznivo ovplyvňujú smerovanie profesionálneho futbalu v našej krajine.

                                                                        Prezídium ÚFTS

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s