Priama reč Rudolfa Hanáka. Bilancovanie roka 2020

Vážení kolegovia, tréneri !

Počiatkom svojho príhovoru k Vám so zámerom zhodnotiť činnosť ÚFTS a jeho Prezídia za rok 2020 , Vás chcem všetkých pozdraviť a popriať veľa zdravia a úspešnosti v odolávaní nástrah deväť mesačného pandemického charakteru spoločného života v našej spoločnosti.

Zámerom tohto môjho príspevku malo byť vyhodnotenie pracovnej činnosti  Prezídia ÚFTS za rok 2020, k čomu som sa ja osobne a i celé Prezídium zaviazali pri našom zvolení na Volebnej konferencii ÚFTS vo februári tohto roku.

Vzhľadom k už spomenutom stave v spoločnosti a tým i nemožnosťou riadne vykonávať činnosť našej organizácie v zmysle našich Stanov a Plánu činnosti ÚFTS na rok 2020, môžem konštatovať, iba dielčie plnenie stanovených úloh, z ktorých ako najdôležitejšie považujem vypracovanie novelizácii Stanov ÚFTS a ich následné schválenie Volebnou konferenciou ÚFTS vo februári 2020. Potom schválenie týchto Stanov MV SR a vytvorenie Mediálnej a marketingovej sekcie pri P-ÚFTS pod vedením

Mgr. Romana Vajaša  a Samuela Ďuriša, ktorí sa iniciatívne chopili svojich úloh vyplývajúcich z ich zaradenia, o čom svedčí i modernizácia a prehľadnosť webovej stránky ÚFTS, realizáciu každoročne konanej akcii Stretnutie  Jubilantov  v Trenčíne“.  Nič viac nám rôzne opatrenia a obmedzenia stanovené exekutívou SR    n e d o v o ľ o v a l i .     

No jediná činnosť, ktorá nebola ovplyvnená rozhodnutiami spomínanej exekutívy bola činnosť smerujúca k vydávaniu nášho časopisu, kde všetky úlohy smerujúce k jeho vydávaniu boli vždy riadne a včas splnené a tým i dodanie nášho časopisu  zrealizované k Vašej spokojnosti. Či Redakčná rada tohto nášho periodika poskytla informácie, či odborné príspevky k Vašej spokojnosti nemáme plnohodnotné oficiálne informácie, no pokiaľ sa bavíme s členmi ÚFTS, či osobami z odborných kruhov je tento časopis hodnotený ako veľmi dobrý materiál  s vysokou úrovňou odbornosti, hodnotnými informáciami a i informáciami z spoločenskej stránky trénerského života.

Je nám však veľmi ľúto, že musím konštatovať, že tohto roku sme sa museli rozlúčiť s takými osobnosťami nášho futbalového hnutia ako boli Dušan Bartovič,  Jozef Obert , Ing. Milan Služanič, Ing. Ján Dinga, Milan Mičuda, Ing. Štefan Sapár,  a v neposlednom rade i s JUDr. Jozefom Hanákom – 1. Čestným prezidentom ÚFTS, jej zakladateľom a dlhoročným členom .

Záverom chcem upriamiť Vašu pozornosť na informáciu o zámere zrealizovať už dvakrát preložený  „Medzinárodný seminár trénerov „ v Žiline s predbežne stanoveným termínom –  Marec 2021.

Berte prosím na vedomie, že o tomto našom zámere a jeho realizácii budete riadne a včas dostatočne informovaní cestou časopisu a mailovou poštou na Vami oznámené adresy. 

Generálny sekretár Únie futbalových trénerov Slovenska
Rudolf Hanák

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s