Podieľajú sa na raste trénerov

Pre futbalových trénerov má vzdelávací proces veľký význam. Od ich poznatkov závisí vývoj hráčov na Slovensku i vo svete. Proces učenia by však nemal končiť len získaním trénerskej licencie, mal by trvať počas ich celej kariéry. Jedným z najlepších nástrojov na vedomostný rozvoj je Únia futbalových trénerov Slovenska (UFTS), o ktorej činnosti nám porozprával jej generálny sekretár Rudolf Hanák.

Čo je cieľom Únie futbalových trénerov Slovenska?

Podieľame sa na odbornom raste futbalových trénerov, a to formou systematického nadstavbového vzdelávania. Chránime tiež ich záujmy, prípadne im poskytujeme právnu pomoc. Organizujeme konferencie, semináre, porady či školenia v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), Úniou ligových klubov(ÚLK) a zahraničnými partnermi. Vydávame odbornú literatúru a iné informačné materiály. S našimi členmi konzultujeme aj postupy pri riešení legislatívno-právnych otázok.

Je dôležité, aby na Slovensku fungovala takáto organizácia?

Zo zákonného hľadiska je únia veľmi významná, pretože jedine takouto formou sa dá podieľať na rozvoji futbalu. Jeden tréner, nech je akokoľvek kvalifikovaný a rešpektovaný, sám nedokáže dosiahnuť čo i len vypočutie svojich postojov, návrhov alebo podnetov. Čím bude mať únia početnejšiu základňu, tým bude i jej pôsobnosť v našej športovej spoločnosti váženejšia a rešpektovanejšia.

Aké výhody poskytujete vašim členom?

Myslím si, že členstvo by nemalo byť podmienené výhodami. Skôr by malo byť otázkou stavovskej hrdosti. Doteraz nikto z predchádzajúcich členov alebo funkcionárov túto činnosť nevykonával za odmenu. Napriek tomu im poskytujeme zľavu 50% z účastníckeho poplatku za semináre, ktoré organizujeme, dodávame im odborný časopis Futbalový tréning alebo zabezpečujeme vstupenky na medzištátne zápasy našich reprezentácií. Pre seniorov v dôchodkovom veku pripravujeme tzv. slávnostné stretnutie jubilantov so zástupcami vedenia ÚFTS a SFZ.

Poskytuje členstvo v únii výhody aj na medzinárodnej úrovni?

Naši tréneri sa vďaka tomu, že patria do tejto organizácie, zúčastňujú na zahraničných seminároch AEFCA (Európska asociácia futbalových trénerov) alebo chodia na stáže, a to najmä k nášmu významnému partnerovi – Únie českých futbalových trénerov. Podobnú spoluprácu už máme takmer dohodnutú aj s Úniou Rakúskych trénerov.

Môžeme ÚFTS prirovnať k hráčskej asociácii, ktorú založil Ján Mucha? Ste zoskupenie podobného typu?

Tieto dve organizácie nie je možné porovnávať, keďže už z názvu vyplýva, že my sme združenie trénerov, a nie profesionálnych hráčov, hoci každý z nás má vo svojej náplni totožné alebo veľmi príbuzné činnosti.

Poskytujete právne zastúpenie trénerom, ktorí sú vašimi členmi?

V minulosti sme mali aj takéto prípady. Časom sa ale zmenilo legislatívne prostredie (Zákon o športe a pod.), a tak už môžeme poskytovať iba poradenstvo. Tiež musíme brať do úvahy fakt, že v profesionálnych súťažiach sú platné iné normy ako v amatérskom prostredí. Pokiaľ sa však na nás obráti ktorýkoľvek náš člen s určitým právnym problémom, pomôžeme mu.

Prečo je podľa vás nízky záujem o členstvo v únii?

Je to odraz slabej informovanosti v jednotlivých oblastiach či regiónoch. Vo vyšších súťažiach je únia známejšia, no záujem trénerov je najväčší len vtedy, keď organizujeme seminár k predĺženiu trénerskej licencie. Svoj podiel na tom má aj nízky záujem našich médií. My totiž vytvárame vedomostné hodnoty, a nie škandály.

Mali by sa podľa vás zaoberať vašou propagáciou aj kluby alebo skôr futbalové zväzy?

Na toto nie je jednoznačná odpoveď. O propagáciu by sa mali v prvom rade starať tréneri. Našou najväčšou aktivitou v tomto smere je webová stránka, kde informujeme o činnosti únie, zverejňujeme odborné články a iné informácie, ako napríklad ponuky na zahraničné webináre. V oblasti informovanosti však musíme klásť väčší dôraz na činnosť regionálnych zástupcov ÚFTS.

Aké má únia vízie do budúcna?

Chceme aj naďalej organizovať nadstavbové vzdelávanie s prvkami moderných futbalových trendov. Jednou z ambícií je tiež zriadenie metodického kabinetu, kde by bola knižnica, ktorá ponúkne okrem tlačených odborných publikácií v slovenčine a svetových futbalových jazykoch aj e-booky a periodiká medzinárodného knižného trhu. Ďalej chceme zachovať vydávanie trénersko-metodického časopisu Futbalový tréning a radi by sme vytvorili funkciu marketingového manažéra, a tým aj plán na ekonomické zabezpečenie a mediálnu prezentáciu ÚFTS.

Chceli by ste niečo dodať na záver?

Rád by som zdôraznil ešte skutočnosť, že sa nám po rokoch podarilo vytvoriť nadštandardné vzťahy s vedením SFZ a ÚLK, čo sa, samozrejme, odráža v spoločnom záujme o zvyšovanie odbornej úrovne našich trénerov.

Zdroj: MY Hornonitrianske noviny

One thought

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s