Stanovisko Prezídia ÚFTS k vystúpeniu Dr. Ladislava Jurkemika na konferencii SFZ dňa 24. 02. 2023 v Poprade

ÚFTS je stavovská organizácia, ktorej prioritným cieľom je podpora futbalových trénerov v ich každodennej práci, pomoc trénerom, aby sa profesijne posúvali dopredu vďaka kvalite nadstavbového vzdelávania zabezpečujúceho implantáciu moderných herne -taktických trendov pre všetky kvalifikačné stupne.