Zaujímavá príležitosť na obzore: Zúčastnite sa dvojdňového chorvátskeho webinára

Dinamo Development Hub – oficiálny názov platformy, prostredníctvom ktorej bude najdekorovanejší chorvátsky futbalový klub a jedna z najúspešnejších futbalových akadémií na svete (Mládežnícka akadémia Dinamo), organizovať rôzne odborné a vedecké podujatia.

Konferencia organizovaná v rámci tohto projektu nesie názov “WHAT’S THE SECRET???” a uskutoční sa vo forme dvojdňového webinára, a to 17. a 18. decembra 2022.

Webinár je tematicky rozdelený na dva segmenty prednášok. Oficiálnym jazykom konferencie je angličtina. Prihlášky je potrebné posielať do 30. novembra.

Podrobné informácie nájdete tu: