Gratulácia Ivanovi Kozákovi

Vážený kolega!

Dovoľ, aby sme Ti vo svojom  mene a v mene celého Prezídia ÚFTS  zablahoželali ku znovuzvoleniu za Prezidenta Únie ligových klubov ako kompetentného zástupcu  vrcholových funkcií v štruktúrach Slovenského futbalového zväzu, a ako prejav uznania za Tvoju doterajšiu prácu v prospech nášho futbalového hnutia.

Zároveň sa tešíme i na našu vzájomnú spoluprácu smerujúcu k ďalšiemu rozvoju Slovenského futbalového hnutia, o ktorú sme sa spolu doteraz snažili.   

Prezident ÚFTS: Dr. Ladislav Borbély                                                   
Generálny sekretár ÚFTS: Rudolf Hanák