Nové číslo odborného časopisu ÚFTS

V polovici septembra vyšlo nové číslo odborného časopisu – Futbalový tréning. Obsahová stránka je opäť pútavá. Redaktori rozoberajú metodické, herné či spoločenské témy. Novinkou je rubrika o ženskom futbale.

Tretie číslo časopisu na stiahnutie pre členov – Futbalový tréning

Obsah:

 • Editoriál (Andy Singer)
 • Trénovanie kompletného hráča (Michal Kopčan)
 • Nácvik spolupráce v kategórii žiakov (Dušan Pollák)
 • Forma tréningovej jednotky rodič a dieťa (Miro Karas)
 • Pressingová rezistencia a prekonávanie pressingovej taktiky (2. časť, pokračovanie)
 • (Andy Singer)
 • Ženský futbal (Iveta Neveďalová)
 • Strava a herný výkon (Nikolas Nagy)
 • Tréner v systéme ISSF – 1. časť (Ján Letko)
 • Zdravotné okienko MUDr. Jozefa Zimmermana – Bolesti pohybového aparátu
 • (MUDr. Tomáš Madleňák)
 • Spoločenská rubrika (Samuel Ďuriš)