Ladislav Borbély: Funkcionári zakrývajú svoje nedostatky aj odvolávaním trénerov

Prezident ÚFTS Ladislav Borbély poskytol rozhovor redaktorke RTVS Dominike Komrhelovej na tému trénerských výmien. Vysvetlil v ňom možné dôvody zmien a tiež opísal postavenie trénera vo svojej funkcii.