Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

 A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/3/2018.

        2./  Vyhodnotenie  IV. MST Nitra

        3./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu  následného  čísla  časopisu FT č.4/2018

Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/2/2018.

        2./  Čerpanie rozpočtu ÚFTS  

        3./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.2/2018.

        5./ Informácia o prejednávaní MST s vedením FC Nitra Dr.Borbély versus pp. Valenta, Petráni z FC Nitra

        6./ Príspevky členov Prezídia v bode rôzne.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo