Uznesenie prezídia zo dňa 4.11.2013

A. Berie na vedomie :

1.  Vyjadrenie Doc. Mihalčína PhDr. o zastúpení VsFZ v prezídiu únie – Ing. Komanický.

2.  Splnenie úloh z 27.9.2013 – list – stanovisko ÚFTS ku kauze Ing.Greguš – Draguň.

3.  Správu sekretára o členskej základni k 4.11.2013.

4.  List Ministerstva školstva Lybie na zorganizovanie školenia trénerov mládeže futbalu a hádzanej.

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo