Uznesenie prezídia zo dňa 11.11.2014

 A. Berie na vedomie :

1.   Splnenie úloh zo zápisnice 4/2014 zo zasadnutia prezídia 7.10.2014

2.    Správu o členskej základni.

Uznesenie prezídia zo dňa 17.07.2014

A. Berie na vedomie :

1.   Splnenie úloh zo zápisnice 3/2014 zo zasadnutia prezídia 21.5.2014 – k bodu D/4 – prenesený na 9/14

2.    Správu o členskej základni.

3.  Organizačne zabezpečenie seminára trénerov  21.7.2014  podľa potreby SFZ.

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo