Uznesenie prezídia zo dňa 17.07.2014

A. Berie na vedomie :

1.   Splnenie úloh zo zápisnice 3/2014 zo zasadnutia prezídia 21.5.2014 – k bodu D/4 – prenesený na 9/14

2.    Správu o členskej základni.

3.  Organizačne zabezpečenie seminára trénerov  21.7.2014  podľa potreby SFZ.

 

Uznesenie prezídia zo dňa 21.05.2014

A. Berie na vedomie :

1.   Splnenie úloh zo zápisnice 2/2014 zo zasadnutia prezídia 17.3.2014 – k bodu č.3 M.Lešický naďalej sledovať a urgovať realizáciu preplatenia finančných prostriedkov v zmysle zmluvy SFZ a ÚFTS.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo