UZNESENIE 3/2016 zo zasadnutia P-ÚFTS dňa 02.05.2016

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

UZNESENIE 2/2016 zo zasadnutia P-ÚFTS dňa 18.02.2016

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo