UZNESENIE  č.4/2019  zo  zasadnutia   P-ÚFTS   dňa  22.10.2019 Trenčianske Teplice

Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/3/2019  bez pripomienok

        2./  Informáciu o  príprave  k vydaniu následného čísla časopisu  FT č.4/2019, termín uzávierky časopisu 30.11.2019 s vydaním do 10.12.2019   záväzne.

       3 ./ Vyhodnotenie  V.MST Bratislava / 16.09.2019/ prednesenú Dr. Borbélym a Mgr.Tarkovičom

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_VK2020.pdf)Výzva č.2 – Volebná konferencia ÚFTS101 kB

UZNESENIE  č.2/2019  zo  zasadnutia   P-ÚFTS

dňa  13.03.2019 ŠH Mladosť Trenčín.

Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia:

  A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/1/2019 (okrem bodu 2 a 3 U/1 – priebežne k následnému zasadnutiu P- ÚFTS)

        2./  Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.1/2019, termín uzávierky časopisu 28.02.2019 s vydaním do 15.03.2019 záväzne.

       3 ./ Informáciu o stave čl. základne  a jej zobjektivizovanie

       4./ Informáciu o organizácii MST v termíne 09/2019 po prejednaní s ŠK Slovan Bratislava

       5./ Záujem p. Mgr. Michala Horného o prácu v RR ÚFTS a členstva v ÚFTS a Mgr. Tomáša Seka v RR ÚFTS

      6./  Informáciu GS ÚFTS o spolupráci k novelizácii Stanov ÚFTS spolu s Dr.Králikom

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo