Prezídium Únie futbalových trénerov Slovenska

 

 Dr. Ladislav BORBÉLY Slovenská 112, 940 57 Nové Zámky 035/6430005, 0948 612 346 soccerpressing@gmail.com Prezident ÚFTS
   
 Jaroslav JAMBOR Piaristická 36, 911 00 Trenčín 0902  937 052 jambor.ufts@gmail.com Viceprezident ÚFTS
   
 Rudol HANÁK
Roľnícka 10, 949 05 Nitra 0903 222 638 rhanak@zoznam.sk Generálny sekretár
   
 Ing. Ján GREGUŠ
Mlynarovičova 24, 851 03 Bratislava 0902 937 011 jan.gregus@futbalsfz.sk Zástupca SFZ
     
Karol PECZE Bajzova 6, 821 08  Bratislava 0903 609 988 kpecze@gmail.com Člen pre styk zo SFZ a pertnerskými organizáciami
     
 Mgr. Róbert RYBNÍČEK Hodžová  23, 911 01 Trenčín 0911 537 585 robert.rybnicek@gmail.com Zástupca ÚLK
     
 Vladimír ČMELKO SNP 121/2, 914 51 Trenč. Teplice 0905 644 883 cmelko.v@gmail.com sekretár
   
 Ing. Tibor GROFIK Halalovka  54, 911 08 Trenčín 0905 496372*032/6587441 tibor.futbal@gmail.com Zástupca ZsFZ
   
 Mgr. Alexandra ŠTEFAŇÁKOVÁ Slatinská  11, 821 07 Bratislava 0905 251 587 stevanak@zoznam.sk Zástupca BFZ
   
 Mgr. Július ŹILA Tatranská 20, 974 11 Banská Bystrica 0903 435 842 zila@sasova.sk Zástupca SsFZ
   
 Andrej Singer

Magurská  15, 041 01 Košice

+43660 4660 864

andrissin@gmail.com

Zástupca VsFZ
     
 JUDr. Ivan KRÁLIK Slivková 11, 911 05 Trenčín 0905 604 282 kralik.ivan.56@gmail.com Predseda RK
   
 Ján PISÁR Hviezdoslavova 16, 926 00 Sereď 0910 944 663 pisarovadana@gmail.com RK
   
 Alena HRNČÁROVÁ
Mateja Bela 2/10, 911 08 Trenčín 0905 982 278 hrncarova61@gmail.com RK
   
 Stanislav MALEČKA Priepasne 173, 906 15 0908 421 046 stanislav.malecka@gmail.com RK
   
 Peter BURANSKÝ Cyrilometodejská 44, Nové Zámky 0905 152 330 261peter@gmail.com RK
   
Prof. Miroslav Holienka
Líščie údolie 71, 841 04 Bratislava 0903 222 089 holienka@fsport.uniba.sk  Sekcia metodická a vzdelávacia
         
 Dušan Radolský
Vajanského 20, 971 01 Trnava 0905 609 470
vierarad@gmail.com  Sekcia technicko informačná
         
         
         
  Pavol Junek správa webovej stránky 0904 837 494 info@trenerportal.sk webmaster
         
 

 

Roľnícka 10

94905 Nitra

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo