Prezídium Únie futbalových trénerov Slovenska

 

prezidium ufts os A4

 

 Ladislav BORBÉLY Slovenská 112, 940 57 Nové Zámky 035/6430005, 0948 612 346 soccerpressing@gmail.com Prezident ÚFTS
 Štefan TARKOVIČ
Bratislava 0903 611 825 stefan.tarkovic@gmail.com Viceprezident ÚFTS
 Róbert RYBNÍČEK  
Trenčín 0911 537 585
robert.rybnicek@gmail.com Viceprezident ÚFTS 
 Ivan KOZÁK 
Banská Bystrica   kozak@futbalulk.sk  Zástupca ÚLK  
 Rudol HANÁK  Roľnícka 10, 949 05 Nitra 0903 222 638 rhanak@zoznam.sk Generálny sekretár 
 Karol PECZE Bajzova 6, 821 08  Bratislava 0903 609 988 kpecze@gmail.com Koordinátor pre vzdelávanie
 Ondrej SINGER
Magurská  15, 041 01 Košice +43660 4660 864 andrissin@gmail.com Šéfredaktor
 Vladimír ČMELKO SNP 121/2, 914 51 Trenč. Teplice 0905 644 883 cmelko.v@gmail.com sekretár
 Tibor GROFIK Halalovka  54, 911 08 Trenčín 0905 496372*032/6587441 tibor.futbal@gmail.com Zástupca ZsFZ
 Michal SALENKA Bratislava 0904 146 985 samisa1956@gmail.com Zástupca BFZ
 Patrik MOJŽIŠ Nováky 0905 852 294
patrik.mojzis@mskzilina.sk Zástupca SsFZ
 Juraj KOŠČO xxxxx
0xxxx xxx@xx Zástupca VsFZ
 JUDr. Ivan KRÁLIK  Slivková 11, 911 05 Trenčín 0905 604 282 kralik.ivan.56@gmail.com Kontrolór
 
         

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo