Tieto smernice riadia implementáciu a aplikáciu Trénerskej konvencie UEFA 2009 a definujú UEFA CEP.
Tieto smernice sú platné na území členských asociácií UEFA, ktoré podpísali Trénerskú konvenciu.

 

a) Konvenčná zmluva: definuje zmluvný  vzťah (účel, práva a povinnosti) strán k Trénerskej konvencii UEFA 2009.
b) Smernice: určujú ustanovenia pre implementáciu Trénerskej konvencie UEFA 2009 a UEFA CEP.
c) Deklarácia (Protokol): dokument podpísaný UEFA potvrdzujúci členskej asociácii UEFA jeho momentálny členský konvenčný status.
d) Akýkoľvek iný dokument vydaný kompetentným orgánom UEFA pre implementáciu Trénerskej konvencie UEFA 2009 (rozhodnutia, formy, vzory, smernice, odporúčania, atď.)

Konvenčná zmluva bola schválená Výkonným výborom UEFA na jeho zasadnutí zo dňa 12 Decembra 2008 a nadobudla platnosť 1 Januára 2009.Označuje začiatok nového cyklu UEFA CEP a predstavuje nový trénerský diplom UEFA s jasne definovanými základnými požiadavkami. Vzájomná ratifikácia všetkých trénerských diplomov UEFA vydaných členmi konvencie ostáva v platnosti a je pod záštitou Trénerskej konvencie UEFA 2009.

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (UEFA_Coaching_Directives_2010.pdf)UEFA Coaching directives - 20102763 kB
Stiahnuť tento súbor (UEFA_Trenerska_Konvencia_2010 .pdf)UEFA Trénerska konvencia - 2010471 kB