Na základe uznesenia prezídia ÚFTS zo dňa 16.1.2018 oznamujeme všetkým členom únie že, členské príspevky pre rok 2018 boli odhlasované nasledovne :
    

tréner s licenciou  Grassroots  C     25 €
tréner s licenciou  UEFA  B    30 €
tréner s licenciou  UEFA  A    35 €
tréner s licenciou  UEFA  PROFI    45 €
     
dôchodcovia nad 62 rokov    15 €
členovia bez licencie    10 €
členovia - študenti - ženy
   10 €

 

Žiadame členov zaplatiť členský poplatok do 30.4.2019 na č. účtu:

IBAN:  SK71 7500 0000 0040 0785 3207

Pozor prosím – ako variabilný symbol uveďte číslo vášho členského preukazu alebo Vaše meno !.

Taktiež oznámte zmenu adresy, kvalifikácie – licencie, telefónneho čísla alebo e-mailu.

 

Informácie :  Vladimír Čmelko sekretár ÚFTS č.tel. : 0905 644 883,   cmelko.v@gmail.com.

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo