ZÁKLADNÉ ZÁSADY VÝŽIVY A PITNÝ REŽIM FUTBALISTOV
(Mgr. Milan Ivanka, MUDr.Ernest Caban.)


Samotné zloženie stravy a s tým spojený stravovací režim sa líšia na základe individuálnych zvyklostí športovcov či úrovne vykonávanej činnosti, preto je potrebné odlišovať vrcholových hráčov od amatérov, či športujúcich detí. Každý športovec by mal mať zabezpečenú stravu určitej zodpovedajúcej kvality. Treba si uvedomiť, že neexistuje žiadna špeciálna diéta zaručujúca špecifické zvýšenie výkonnosti. Stravovacie nároky a celkové energetické krytie je u každého jedinca individuálne a špecifické. Závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patria hlavne vek, pohlavie, charakter telesnej či duševnej záťaže a podobne. Pre všetkých športovcov však platia určité všeobecné zásady a pravidlá, ktorých rešpektovaním a osvojením si pomôžu zvýšiť nielen svoju výkonnosť, ale zlepší sa tým ich celkový zdravotný stav, čo potom pozitívne vplýva na psychiku i celkovú pohodu počas zápasov. Všeobecné odporúčania pre správne stravovacie a výživové návyky stručne rozoberieme.

 

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (ivanka_caban_zasady_vyzivy_a_pitny_rezim.pdf)ZÁKLADNÉ ZÁSADY VÝŽIVY A PITNÝ REŽIM FUTBALISTOV115 kB

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo