Ako prispieť k zlepšeniu mládežníckeho futbalu na Slovensku

  • Tomáš Huszár
  • Autor príspevku
  • Offline
  • Diskutujúci
  • Diskutujúci
Aktivita autora
pred 3 rokmi 6 mesiacmi #8 od Tomáš Huszár
Zdravím Vás tréneri.
Už dlhšiu dobu nosím v hlave myšlienku, ktorú som si chcel nechať pre seba a individuálne na nej začať pracovať. Avšak dnes som po prečítaní veľmi silného výroku túto myšlienku prehodnotil a svoje rozhodnutie zmenil.
"Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu." Jan Amos Komenský
Citát starý viac ako 4 storočia, a predsa vystihuje problém doby, v ktorej žijeme dnes. Neochota zdieľania informácií medzi sebou, učenia sa jeden od druhého, no namiesto toho hrabanie pre seba, len aby nikto nemohol odkopírovať nápady, štýl, metódy toho druhého. Dotýka sa to všetkých oblastí vzdelávania, no chcel by som Vám ho premostiť do našej futbalovej sféry.
Všetci sa zhodneme na tom, že slovenský futbal ohromne zaostáva za zvyškom Európy. A nie je to chybou hráčov, je to chybou klubov a ich prístupu k výchove a práce s mládežou ako po futbalovej, tak aj po ľudskej stránke. Niektorí môžte namietať, že na Slovensku predsa máme dostatok klubov a trénerov, ktorí sa snažia vnášať do tréningového procesu progresívne metódy a prístupy. Súhlasím. Udávam však štyri dôvody, ktoré v tejto problematike považujem za kľúčové:
1. Pomer klubov a trénerov, ktorí do tréningového procesu vnášajú progresiu je oproti tým, ktorí to nerobia žalostne malý. Týmto klubom to nevyčítam, pretože nemajú prostriedky (a nemám na mysli len finančné), ktorými by motivovali trénerov, aby vo svojom voľnom čase študovali a čerpali materiály zo zahraničných futbalových škôl a následne ich využívali v práci s deťmi. Ohromná česť výnimkám.
2. V prípade, že sa aj napriek tomuto problému tréner rozhodne samovzdelávať, má pred sebou náročnú úlohu v podobe vyhľadávania týchto informácií rôzne po internete. Dnes stačí otvoriť google, naťukať kľúčové slová a máte k dispozícii niekoľko tisíc rôznych výsledkov. No práve pojem "rôznych" považujem za druhý kľúčový problém. Predstavuje nutnosť tráviť ohromné množstvo času preklikávaním stránok, selektovaním informácií, ktoré sú relevantné, a ktoré nie, ukladaním cvičení, videí, študovaním filozofií, životosprávy a množstva ďalších aspektov - všetko na rôznych stránkach, nič čo by bolo koncentrované na jednom mieste. Takáto ohromná časová náročnosť neodradí len hŕstku z nás a ukracuje zvyšok trénerov o informácie, ktoré im pomôžu porozumieť, prečo sa napr. v danej kategórii treba zameriavať na tieto veci a nie na iné.
3. Takto zozbierané informácie je potrebné logicky zaradiť do tréningového procesu aby ich nadväznosť dávala zmysel a rozvíjala hráča tým správnym smerom. Rovnako ako v prípade bodu dva, časovo náročné. Môžme to považovať za problém? Myslím, že áno.
4. Jazyková bariéra. Poznám trénerov, ktorých neodradí ani jeden z horeuvedených dôvodov, avšak doplácajú na neznalosť jazyka. Vizuálna zložka v prípade videí je prioritná, avšak keď ju sprevádza opis cvičenia, napr. v slovenčine, význam cvičenia má možnosť pochopiť oveľa viac trénerov.
Keď sme si takto prešli niektoré dôvody, ktoré považujem za dôsledok stagnácie nášho futbalu (jedná sa len o tie, na ktorých riešenie má dosah každý jeden tréner), tak by som Vám chcel predstaviť riešenie čo by mohlo prácu s mládežou postupne posúvať vyššie. Jedná sa o vytvorenie spolupráce medzi trénermi, ktorí chcú svojou prácou prispieť k vyššej futbalovej úrovni mládeže.
Môj návrh takejto spolupráce:
Primárny cieľ: webová stránka, ktorá by obsahovala videá cvičení zameraných na rozvoj HČJ, koordinácie, rýchlosti, rôznych typov malých foriem hier, každé jedno video s krátkym opisom významu cvičenia. Možnosť odporúčania ďalších cvičení, ktoré na dané jedno nadväzujú, resp. ho dobre dopĺňajú. Cieľom nie je len poskytnúť materiál (v tomto prípade video), ale jeho obsah a význam aj patrične vysvetliť a pospájať s ďalšími typmi cvičení. Pomocou takejto formy by sa nám podarilo zacieliť pozornosť na uvedené 4 dôvody stagnácie a prispieť tak k zlepšeniu prostredia, čo znamená kvalitnejšie tréningy, kvalitnejší súperi, kvalitnejšie zápasy, lepší progres vlastných družstiev. Ako bonus, budovanie osobnej značky trénera.
Sekundárny cieľ: prioritným cieľom, je tieto informácie mieriť na trénerov. Tým druhým je cieliť pozornosť aj na hráčov a rodičov hráčov. Ak hráč bude portál sledovať, cvičenia z neho využívať a učiť sa ich samostatne, je viac než pravdepodobné, že ak mu stránka ponúkne možnosť individuálneho tréningu v jeho okolí, bude chcieť taký tréning absolvovať. Takáto možnosť by mohla byť zaujímavé pre trénerov, ktorí si chcú privyrobiť a svoje znalosti šíriť osobne aj na iných hráčov.
Jedná sa o návrh. Chcel by som poznať váš názor na vec, či sa Vám myšlienka pozdáva, či by ste sa do jej realizácie chceli zapojiť, ako by ste ju upravili, čo by ste jej vytkli, prečo by ste sa na jej realizácii nepodieľali, proste všetko čo vo Vás môj email vyvolal. Už teraz som Vám nesmierne vďačný, že ste tomuto dlhšiemu čítaniu venovali svoj čas.
Myšlienku plánujem realizovať, primárne v spolupráci s ďalšími trénermi (viac hláv, viac rozumu, zdieľanie informácií, učenie sa jeden od druhého) pretože dosah na cieľovú skupinu je oveľa väčší, avšak ak neobstojí v skúške ohňom a vašim spolupodieľaním, budem ju realizovať individuálne.

Prosím Prihlásiť pre zdieľanie konverzácie.