Pozdrav z Austrie

  • Mgr. Ondrej Singer
  • Mgr. Ondrej Singer-ov Avatar Autor príspevku
  • Offline
  • Moderátor
  • Moderátor
Aktivita autora
pred 2 rokmi 8 mesiacmi - pred 2 rokmi 8 mesiacmi #5 od Mgr. Ondrej Singer
Pozdrav z Austrie was created by Mgr. Ondrej Singer
Tento môj príspevok je reakciou na 1.prezentovaný materiál Trénerského Hyde Park Corner, ako aj polemiku v denníku Šport, zameranej na kondičnú prípravu futbalistov v prechodnom a hlavnom prípravnom období. Ponúkam ucelený pohľad na kondičnú prípravu, ktorú som zažil v jednej z najlepších rakúskych futbalových akadémií.
Pojem Austria vnímam ako medzinárodný názov Rakúska a aj ako veľký, významný klub Austria Viedeň. Už od roku 1994 pracujem ako tréner v Rakúsku, a to je dosť na to, aby som sa mohol podeliť o svoje postrehy a skúsenosti z rakúskeho futbalu so svojimi slovenskými kolegami, a tak sa zapojiť do diskusie o celkovej koncepcii, organizácii a metodike v slovenskom futbalovom svete. Aj keď sledujem slovenský futbal cez médiá alebo internet, mám kontakty so slovenskými kolegami, aj keď pracujem pre ÚFTS, aj keď prežívam radosti a starosti Slovenska vo futbale a športe, predsa len, po toľkých rokoch, je to pohľad „zvonku“. Takže trochu porovnania. Do roku 1982 som pracoval ako tréner mládeže vo VSŽ Košice a potom ako vedúci tréner mládeže a zároveň ako tréner „Áčka“ v I.SNL v 1. FC (VSS, ZŤS) Košice (v dosť ťažkom období klubu).
Náhoda mi pomohla, že som sa dostal do Rakúska namiesto Tóna Dragúňa (týmto mu aj veľmi pekne ďakujem), ktorý odchádzal do Slovanu Bratislava a prezident klubu chcel trénera zo Slovenska, ktorý má skúsenosti s mládežou ale aj s dospelými. Už hneď moje prvé dojmy v Rakúsku boli veľmi pozitívne a prekvapivé, aj keď som nastúpil do klubu „len“ v Regionallige (3.liga). Podmienky v klube boli veľmi dobré a všetci (hráči, tréneri, funkcionári) brali svoje úlohy v klube zodpovedne. Prezident klubu (aj ďalší funkcionári) boli na každom tréningu (na každom doslova – nielen na tréningu dospelých, ale aj detí a dorastencov) a operatívne riešili aktuálne problémy. Trénovali sme len na kvalitnom trávnatom ihrisku (aj v zime) a aj materiálne vybavenie, prístup hráčov, organizácia klubu boli takmer bezchybné. Jedna perlička: raz za silného dažďa som trénoval s dospelými za bránkou, čo mi prezident klubu dôrazne počas tréningu vyčítal. Keď som argumentoval šetrením trávnika, odpovedal mi, že to nie je moja starosť, že na to sú údržbári, aby dali ihrisko do poriadku. Bol to pre mňa menší šok, pretože vo veľkom klube v Košiciach rozhodovali údržbári o tom, kde sa bude trénovať, a väčšinou nás posielali na škvaru aj v dobrom počasí, aby nemali veľa práce. Alebo umelé osvetlenie: v Rakúsku si sám môžem zapnúť (hocikedy, keď potrebujem, bez vysvetlenia), v Košiciach sa muselo požiadať a aj to nebolo isté, že či bude k dispozícii. Aj v takomto klube sa mládeži venovala veľká pozornosť. Ale k metodike: systematická tréningová práca, tréningy každý deň, 2 až 3 krát do roka motorické, technické a laktátové testy, podľa ktorých sa upravovali tréningové plány. Testovali sme aj mládežnícke mužstvá. Fyzioterapeut a lekár (v blízkej nemocnici) boli vždy pripravení venovať sa zraneným (aj mládežníckym) hráčom. Mal som pocit, že tu to funguje aspoň tak dobre ako na Slovensku vo vrcholovom futbale. Prežil som tu pekných sedem rokov svojho trénerského života až do odchodu do Akadémie Austria Wien v roku 2001. Rakúsky futbal urobil za posledné desaťročia velikánske pokroky. Tento fakt dokazuje nielen reprezentácia, ale aj silné mládežnícke reprezentácie, množstvo hráčov v nemeckej Bundeslige, dobrá úroveň rakúskych súťaží a výborné špičkové mládežnícke mužstvá. Vypracovala sa dlhodobá strategická koncepcia rozvoja futbalu: „Rakúska cesta“ (Österreichische Weg). Rozvoj futbalu je založený na vyhľadávaní a podpore talentovaných hráčov. Na tejto koncepcii sa podieľajú Rakúsky futbalový zväz, Bundesliga, ministerstvá a aj Zemské futbalové zväzy (Landes Fussball Verbände), školstvo a aj zdravotníctvo. Rakúsko má 12 vynikajúcich akadémii pre 15 až 19 ročných hráčov, ktoré sú vytvorené pri špičkových kluboch a majú predpísané podmienky (veľmi prísne), ktoré sa musia plniť a ktoré sa aj pravidelne kontrolujú. Kritériá sa týkajú infraštruktúry, organizácie, personálneho zabezpečenia, spolupráce so školstvom, športovou medicínou, psychológom, skautingom a s diagnostickým ústavom. „Akadémie“ na Slovensku sa nemôžu s týmito akadémiami porovnávať (len názov majú rovnaký). Myslím si, že by ani jedna neuspela, ani zďaleka by nesplnili požadované podmienky. Nadstavbou tunajšej akadémie sú niekoľkoročné perspektívne projekty, ktoré sa vypracuvávajú na pár rokov dopredu, ako určovatelia smeru vývoja 15 až 21 ročných elitných hráčov (Challenge 08, Projekt 12). Pod akadémiami sú LAZ (Landesverbands Ausbildungs Zentren). 29 LAZ sú riadené krajinskými zväzmi a pripravujú talentovaných 12 – 14 ročných hráčov z regiónu. Tu sa trénuje 3 krát v týždni pod vedením výborne vyškolených trénerov. Ostatné tréningy a zápasy absolvujú s materským klubom. Na LAZ nadväzuje tzv. predstupeň alebo prípravný stupeň (Vorstufe) LAZ, ktorý úzko spolupracuje s LAZ . Tu sa pripravujú 10 až 12 roční futbalisti.
V akadémii Austria Viedeň, ktorá patrí medzi najlepšie v Rakúsku, som prežil od roku 2001 do roku 2004 to, čo sa dá nazvať trénerským rajom. Tam bolo všetko ideálne: infraštruktúra, organizácia, materiálno-technické vybavenie, regenerácia, lekárska starostlivosť a k tomu motivovaní, talentovaní hráči. Akadémiu tvoril komplex budov, ktoré boli navzájom prepojené, kde bola škola, internát, kabíny, kuchyňa, jedáleň, regeneračné priestory, telocvičňa, posilňovňa, nafukovačka, 3 trávnaté tréningové plochy, umelý trávnik, športová hala a štadión. V akadémii boli 3 mužstvá U15, U16 a U18, pri každom mužstve dvaja tréneri, pre všetky mužstvá jeden kondičný tréner, tréner brankárov a športový psychológ, dvaja fyzioterapeuti a k dispozícii bol aj klubový lekár. Všetci na plný úväzok. Aj spolupráca medzi školou, internátom a trénerským tímom bola vzorná. Vyučovanie bolo prispôsobené tréningovému procesu a umožňovalo 2 až 3 tréningové jednotky v týždni, aj predpoludním. Strava bola tiež prispôsobená potrebám hráčov. Tieto „vonkajšie“ podmienky tvorili len rámec, len základné predpoklady pre kvalitnú tréningovú prácu.
Základom trénovania bolo plánovanie, ktoré zahrňovalo systematický a dlhodobý rozvoj kondičných, technických, taktických a psychologických predpokladov pre vrcholový futbal. Kondičný a aj technicko-taktický tréning vychádzal z testovania, ktoré sa uskutočnilo už pri prijímačkách do akadémie a opakovalo sa 3 až 4 krát v každom ročníku. Zahrňovalo lekárske vyšetrenie, motorické testy, ako aj zisťovanie technickej a taktickej úrovne jednotlivých hráčov. Súčasťou diagnostifikovania boli aj psychologické testy.
Výsledkom motorických testov bolo okolo 40 údajov, ktoré obsahovali:
- rýchlostné schopnosti (rýchlosť reakcie nohou alebo rukou na akustické aj vizuálne podnety, výberová reakcia, štartová a šprintérska rýchlosť na rôzne vzdialenosti, so zmenou smeru, frekvenčná a pod.); robila sa aj analýza behu: dĺžka, frekvencia, výška kroku, čas dotyku s podložkou;
- rýchlostno – silové a koordinačné schopnosti (tapping, frekvencia, horizontálna aj vertikálna odrazová sila, rytmické schopnosti, timing, rýchlosť lopty pri streľbe na bránu, obratnostný parkúr a pod.);
- laktátový test na vytrvalostné schopnosti;
- určenie maximálnej sily;
- loptová technika (preberanie lopty, vedenie lopty, prihrávanie, streľba);
- herné schopnosti (hra 1 na 1, 2 na 2, 4 na 4, 8 na 8 a aj 11 na 11).
Testovanie bolo vykonané pomocou najmodernejšej techniky, veľmi objektívne a vždy za štandardných podmienok, preto sa uskutočňovalo v každom ročnom období v športovej hale. Testovanie (okrem herných schopností a zručností) robila skupina špecializovaných odborníkov z IMSB (Institut für medizinische und Sport Beratung) alebo TDS (Talent Diagnose System), ktorá dodala kompletné vyhodnotenie každého hráča aj s laktátovými krivkami a odporúčaniami pre tréningovú prax. Herné zručnosti sa hodnotili subjektívne: 12 až 15 trénerov prideľovalo po každej hernej forme body pre každého hráča. Testovanie trvalo dva dni. Okrem toho boli aj psychologické testy a prijímačky do školy. Tréningové jednotky sa uskutočňovali každý deň popoludní a každý týždeň v utorok a vo štvrtok doobeda bolo na programe posilňovanie v posilňovni. A to počas celého štvorročného až päťročného pobytu v akadémii. Niekedy sa uskutočňovali tréningy aj v stredu doobeda. Za telesnú prípravu bol zodpovedný kondičný tréner, samozrejme v spolupráci s trénermi mužstva. Príprava vychádzala z výsledkov pravidelnej diagnostiky a rozvíjanie vytrvalosti, sily a aj regenerácia boli individualizované. Za tým účelom mal každý hráč k dispozícii športtester. Pravidelné testovanie nám umožňovalo riadiť záťaž a plánovať tréningový proces tak, aby sa výkonnosť postupne zvyšovala smerom k úrovni vrcholového futbalu. Jednou z dôležitých úloh tréningového procesu bola aj prevencia zranení. Každé zranenie sa podrobne analyzovalo za účasti trénerov, fyzioterapeutov a riaditeľa akadémie. Veľký význam mala aj regenerácia ako dôležitá súčasť tréningového procesu. Každý pondelok ráno sa vybraní hráči (určovali ich tréneri mužstiev a kondičný tréner) zúčastnili odberu krvi na určenie hladiny kreatínkinázy, ktorej vyhodnotenie pomocou prístroja trvalo len niekoľko minút. Zvýšené hodnoty kreatínkinázy upozorňujú na nedostatočnú regeneráciu po zvýšenej námahe, prípadne na výskyt chorobných zmien. Hráči, ktorí nemali hladinu kreatínkinázy v norme, sa nezúčastňovali tréningového procesu, ale regenerácie, prípadne aj ďalšieho vyšetrenia. Vďaka individualizácii a uvedeným preventívnym opatreniam sa aj napriek náročným tréningovým jednotkám vyskytlo v akadémii minimum zranení, ale ani tie neboli spôsobené tréningovým procesom, ale boli zapríčinené súperom.
Keby som nebol pracoval v akadémii, nikdy by som nezistil naživo, aký veľký význam má športová psychológia pre prípravu vrcholového športovca. Mentálny tréning bol súčasťou vyučovania, bol v rozvrhu hodín a športový psychológ sa zúčastňoval na tréningovom procese aj na zápasoch. Bol to kúzelník, ktorý menil kameň na drahokam, ktorý menil váhanie na sebadôveru, ktorý bravúrne vyriešil všetky osobné problémy hráčov a krízové situácie mužstva. Psychológ má veľkú zásluhu na úspešnom fungovaní akadémie či na výborných výsledkoch. Napojenie práce s mládežou so športovou psychológiou a so športovou medicínou je tiež súčasťou koncepcie prípravy mládeže.
Mojej trénerskej profesii dala práca v akadémii viac, ako všetky školenia a semináre, ale najväčším prínosom bola povinnosť medzinárodnej konfrontácie, ktorá umožňovala služobné cesty a hospitácie v špičkových kluboch v celej západnej Európe. Za účelom medzinárodného porovnania organizuje akadémia každoročne v letnom prípravnom období turnaj na úrovni U17, s účasťou najlepších zahraničných mládežníckych mužstiev. Sladkou odmenou a dôkazom správnosti tréningovej práce bol aj titul majstra Rakúska v kategórii U19 v roku 2004 s mužstvom, ktoré som vtedy trénoval. Sedem hráčov mužstva bolo súčasťou reprezentácie Rakúska U17, ktoré sa umiestnilo na ME U17 2003 a na ME U19 2006 na 3. mieste, na MS U20 2007 na 4. mieste. Z akadémie pravidelne vychádzajú hráči, ktorí sa uplatňujú vo vrcholovom futbale v Rakúsku a aj v zahraničí.
Tieto hodnotné poznatky som si nenechával pre seba, ale mal som snahu ich odovzdávať aj slovenským kolegom. Mnohé postrehy z praxe som popísal v knihe L.Borbély, P. Ganczner, O. Singer: „Útočenie celého mužstva“ a na webe ÚFTS. Počas môjho pôsobenia v Austrii Viedeň bola na hospitácii v akadémii aj delegácia slovenských kolegov. Na záver ešte jedna zaujímavosť: v roku 2002 som mal v Bratislave na FTVŠ prednášku a praktickú ukážku tréningovej jednotky s mladším dorastom Interu Bratislava pre poslucháčov UEFA Pro Licencia o fungovaní a o tréningovom procese v akadémii. Na prednáške sa zúčastnili aj funkcionári z fakulty, telovýchovnej školy a aj futbalového zväzu, ktorí boli z prezentácie nadšení a v diskusii opakovali, že aj Slovensko si musí vybudovať podobné akadémie (aspoň jednu v každom regióne) na vyhľadávanie, podporu a cieľavedomé rozvíjanie talentu elitných hráčov vo vynikajúcich podmienkach. Mám pocit, že sa tak, na škodu slovenského futbalu, za tých uplynulých 14 rokov nestalo.

Mgr.Ondrej Singer
Last edit: pred 2 rokmi 8 mesiacmi by Mgr. Ondrej Singer.

Prosím Prihlásiť pre zdieľanie konverzácie.

Moderátori: Anton DragúňMgr. Ondrej SingerLadislav BorbélyMgr. Milan Ivankadoc. PaedDr. Miroslav Holienka PhD.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo