Vážený kolegovia !

Dovoľujem si Vás osloviť na základe začiatku roka 2019 a tým i naplnenia znenia čl.4, ods.2 písmeno „d“, Stanov ÚFTS, a to úhrady členského poplatku člena ÚFTS.

1.Rozširovanie spolupráce so SFZ a hlavne s novým personálnym obsadením, z interných štruktúr personálneho a trénerského obsadenia. Predovšetkým napomáhať rozvoju systémového fungovania jednotnej trénerskej koncepcie individuálneho, ako aj herného konceptu mládeže.

McHappyDay11Obľúbení herci, známi speváci a moderátori i úspešní športovci sa po roku opäť spojili, aby podali pomocnú ruku malým pacientom a ich rodinám vo vybraných reštauráciách McDonald´s počas akcie McHappy Day.

   Vážený kolega !

       Dovoľujem si Vás osloviť na základe Vášho predpokladáme objektívne zapríčineného neuhradenia členského poplatku člena ÚFTS. 

K predmetnej veci Vám chcem dať na vedomie, že uvedené členské poplatky výsostne súvisia s plnením poslania ÚFTS v zmysle čl.2 „Stanov ÚFTS“ v plnom rozsahu ( časopis ÚFTS - Futbalový tréning, semináre a pod.) a veľmi ťažko je potom reagovať na prípadnú kritiku činnosti Únie ohľadom tzv. „ starostlivosti“ o trénerov a členov našej Únie, pokiaľ z Vašej strany nie je splnená podmienka členstva určená „ Stanovami ÚFTS“,  napr. viď prihlásenia sa na seminár trénerov  ( Nitra 24.09.2018) s požadovanou zľavou ako člen, no bez ohľadu na úhradu svojho členského príspevku !!!

ObalkaknihawebprednaV dňoch 10.-14.10.2018 sa uskutoční tradičný Frankfurtský knižný veľtrh, na ktorom  jedno z najväčších športových vydavateľstiev na svete Meyer & Meyer predstaví okrem iných aj anglickú verziu pôvodnej slovenskej publikácie „All about pressing in soccer“ osvedčeného autorského tímu Borbély-Ganczner-Hřebík-Singer.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo