1.Rozširovanie spolupráce so SFZ a hlavne s novým personálnym obsadením, z interných štruktúr personálneho a trénerského obsadenia. Predovšetkým napomáhať rozvoju systémového fungovania jednotnej trénerskej koncepcie individuálneho, ako aj herného konceptu mládeže.

McHappyDay11Obľúbení herci, známi speváci a moderátori i úspešní športovci sa po roku opäť spojili, aby podali pomocnú ruku malým pacientom a ich rodinám vo vybraných reštauráciách McDonald´s počas akcie McHappy Day.

   Vážený kolega !

       Dovoľujem si Vás osloviť na základe Vášho predpokladáme objektívne zapríčineného neuhradenia členského poplatku člena ÚFTS. 

K predmetnej veci Vám chcem dať na vedomie, že uvedené členské poplatky výsostne súvisia s plnením poslania ÚFTS v zmysle čl.2 „Stanov ÚFTS“ v plnom rozsahu ( časopis ÚFTS - Futbalový tréning, semináre a pod.) a veľmi ťažko je potom reagovať na prípadnú kritiku činnosti Únie ohľadom tzv. „ starostlivosti“ o trénerov a členov našej Únie, pokiaľ z Vašej strany nie je splnená podmienka členstva určená „ Stanovami ÚFTS“,  napr. viď prihlásenia sa na seminár trénerov  ( Nitra 24.09.2018) s požadovanou zľavou ako člen, no bez ohľadu na úhradu svojho členského príspevku !!!

ObalkaknihawebprednaV dňoch 10.-14.10.2018 sa uskutoční tradičný Frankfurtský knižný veľtrh, na ktorom  jedno z najväčších športových vydavateľstiev na svete Meyer & Meyer predstaví okrem iných aj anglickú verziu pôvodnej slovenskej publikácie „All about pressing in soccer“ osvedčeného autorského tímu Borbély-Ganczner-Hřebík-Singer.

logoclanokuftsZámerom UFTS je prostredníctvom ponuky aktuálnych odborných tém ponúkaných na seminári rozšíriť nadstavbové poznatkové portfólio slovenských futbalových trénerov všetkých kategórií a prispieť tak k aktualizácii trendových tém pre ich trénerskú prácu. Práve preto sú na týchto akciách vítaní tréneri všetkých kvalifikačných stupňov, aby prezentovaná problematika neostala výsadou len elitnej skupiny vybraných trénerov, ale priblížila  a rozšírila prezentované témy všetkým kategóriám slovenských trénerov.