New logo SFZ500TECHNICKÝ ÚSEK SFZ oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ: "Nemecký mládežnícky futbal" - pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže (prednáša Erich Rutemöller);

1.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: "Trendy vo vrcholovom futbale po MS 2014" (pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v I. alebo II. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie).

Podrobné informácie ohľadom programu, prihlášky a poplatku budú zverejnené na internetovej stránke SFZ.

Konferencia trénerov SFZ so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 2.12.2014 v Senci. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky.

Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo