Prezídium ÚFTS v rámci svojej činnosti nezabúda na svojich členov a každoročne organizuje stretnutie s jubilantmi, ktorí v danom roku dosiahli, alebo dosiahnu svoje životné jubileum.

Tak i  24. Augusta 2018 Prezídium ÚFTS zorganizovalo už po siedmi krát túto milú akciu v priestoroch Hotela Fórum v Trenčianskych Tepliciach, na ktorej sa zúčastnili  pozvaní jubilanti, ktorých privítal generálny sekretár ÚFTS p. Rudolf Hanák. K jubilantom sa prihovoril a zhodnotil stretnutia viceprezident ÚFTS p. Jaroslav Jambor, a obaja  po svojich príhovoroch odovzdali pamätné plakety a upomienkové dary zúčastneným jubilantom viď spoločné foto.

Jubilantom, ktorí sa nemohli z rôznych osobných, či zdravotných dôvodov zúčastniť budú odovzdané ocenenia a dary cestou regionálnych záspupcov.

1. Bakoš František  -  60       11. Hrdlička Ivan  -  75
2. Jakubík Rudolf  - 60   12. Jambor Jaroslav  -  75
3. Manis Jozef   -  60   13. Jozefovič Ján   -  75
4. Raška Pavol  -  60   14. Mišuta Milan  -  75
5. Grofik Tibor  -  65   15. Nemec Milan  -  75
6. Ibolia Ľudovít  -  65   16. Buranský Jozef  -  80
7. Lintner Miloš  -  65   17. Dinga Ján  -  80
8. Polák Peter   -  65   18. Sidó František  -  80
9. Príkazský Dalibor  -  65   19. Masný Vojtech  -  80
10. Danko Dušan
 -  75          

spolocna32018

 

Po spoločnom fotografovaní nasledoval slávnostný obed a plodná neformálna diskusia všetkých zúčastnených.

 

Rudolf Hanák

  GS ÚFTS

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo