Dňa 30.11.2019 o 17.00 sa v priestoroch sídla ÚFTS uskutočnilo volebné zasadnutie členov ÚFTS region Trenčín a Trnava.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (UFTS-TN-TT.pdf)Zápisnica2256 kB

Dňa 28.11.2019 o 17.00 sa v priestoroch VsFZ uskutočnilo volebné zasadnutie členov ÚFTS region Košice.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (UFTS-KE.pdf)Zápisnica1018 kB

Dňa 28.11.2019 o 17.00 sa v priestoroch BFZ, Súmračná ul. Bratislava uskutočnilo volebné zasadnutie členov ÚFTS region Bratislava.  Rokovanie viedla členka prezídia UFTS Alexandra Števaňáková podľa schváleného programu zasadnutia.

Závery rokovania pre potreby volebnej komisie  UFTS k volebnej konferencii:

Na základe skutočnosti, že k 13. Decembru 2019 sa končí mandát volených členov Prezídia ÚFTS a na základe Uznesenia P- ÚFTS z 22.10.2019 stať „B“, čl.,2 boli vyzvaní regionálny zástupcovia s k následným krokom, ktorých splnenie má za cieľ zabezpečiť všetky podmienky k úspešnému priebehu následnej Volebnej konferencii ÚFTS, ktorej termín bol schválený Uznesením č.4/2019 Prezídia ÚFTS na 01. Februára 2020.

Dňa 26. Novembra 2019 bolo zvolané regionálne zasadnutie za Nitriansky kraj v Nitre - Agroinštitút Nitra.

Zápisnica zo Regionálneho zasadnutia ÚFTS dňa  26.11.2019 – Agroinštitút NITRA

 

Ad 1./  Otvorenie : vykonal GS ÚFTS R. Hanák, privítal zúčastnených, oboznámil

              s programom a podmienkami vyplývajúcich zo Stanov ÚFTS.            

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo