20180924 092131Nitra a vynovený štadión pod Zoborom boli v pondelok 24.9.2018 dejiskom IV.medzinárodného seminára pod záštitou Únie futbalových trénerov Slovenska, Únie ligových klubov a technického úseku SFZ. Seminár na ktorý sa prihlásilo 340 trénerov pozostával z teoretickej a praktickej časti. Doobeda prednášali prominentný hostia: tréner reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa o špeciálnych ofenzívnych trendoch, nemecký kouč FC DAC 1904 Dunajská Streda Peter Hyballa o variabilných prihrávkach a ich využití v súčasnom futbale a holandský kormidelník AS Trenčín Ricardo Moniz o tréningu herných činností. Peter Schreiner predstavil prednášku o grafických a animačných programoch pre trénerov.

Podporujeme Radka Potockého

Radko Potocký je jeden z najväčších bojovníkov, akých poznám. Šport mu dáva silu do boja a zároveň on je tým, kto dáva silu športovcom. Je to akýsi vzájomný doping ;)

 

logoclanokuftsVážený kolegovia tréneri !

    Na základe môjho verejného prísľubu k Vašej priebežnej informovanosti z činnosti ÚFTS respektívne Prezídia ÚFTS po dobu medzi jednotlivými konferenciami sa  k Vám touto formou prihováram a realizujem našu povinnosť smerom k spomínanej Vašej informovanosti okrem samozrejmých zverejňovaných uznesení z jednotlivých zasadnutí Prezídia ÚFTS:

Prezídium ÚFTS v rámci svojej činnosti nezabúda na svojich členov a každoročne organizuje stretnutie s jubilantmi, ktorí v danom roku dosiahli, alebo dosiahnu svoje životné jubileum.

Vážený kolegovia tréneri !

FT32017

Dovoľujem si Vás osloviť na základe informácie jedného z našich kolegov - trénerov o možnosti získania odborného časopisu :

K predmetnej veci Vám chce Prezídium ÚFTS dať na vedomie, že výdavky na tvorbu daného časopisu čerpáme iba z členských poplatkov členov ÚFTS, a tak z toho vyplýva, že je predovšetkým určený jej členom (zdarma).  Bohužiaľ v terajšej dobe naša ÚFTS nemá dostatok vlastných či sponzorských finančných prostriedkov na vydávanie časopisu v printovej (tlačenej) forme.

I napriek uvedeným statusom sa Prezídium ÚFTS na svojom zasadnutí dohodlo, že daný odborný časopis sme ochotný sprístupniť i nečlenom ÚFTS, nakoľko nám záleží na prieniku informácii a poznatkov  pre celú trénerskú obec v našom futbalovom hnutí, ale za podmienky, že záujemca o dané číslo časopisu, resp. o celé ročné vydania môže tak učiniť  po úhrade jedného konkrétneho výtlačku  v hodnote € 3,00, alebo predplatením si celoročného vydania ( 4 výtlačky ) vo výške € 10,00. Úhrada by mala byť uskutočnená na účet ÚFTS :  SK7175000000004007853207 so správou pre príjemcu : „ poplatok za časopis ÚFTS č..... „ , alebo „ celoročný úhrada za časopis ÚFTS na rok.... „ !

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo