Príspevok 2% z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva možnosť pomôcť iným. Za Vašu ochotu pomôcť Vám ďakujeme.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Únia futbalových trénerov Slovenska, budete potrebovať nasledovné formuláre pod článkom.

AKO POUKÁZAŤ 2%?

FYZICKÉ OSOBY / ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane ( v prílohe, ale zamestnávateľ je povinný Vám ho vystaviť! )).
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.
  4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
  5. Do Vyhlásenia ( v prílohe) doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska ( prípadne zašlite na našu adresu ).
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech ÚFTS. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

 

Info o registrácii ÚFTS na príjem 2 percent: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=26693

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo