Dňa 28.11.2019 o 17.00 sa v priestoroch BFZ, Súmračná ul. Bratislava uskutočnilo volebné zasadnutie členov ÚFTS region Bratislava.  Rokovanie viedla členka prezídia UFTS Alexandra Števaňáková podľa schváleného programu zasadnutia.

Závery rokovania pre potreby volebnej komisie  UFTS k volebnej konferencii:

Voľba komisie pre region BA (volebná)

  • Predseda komisie Miroslav Holienka, členovia: Alexandra Števaňáková, Michal Salenka, komisia bola schválená všetkými prítomnými

Návrh na zástupcu BFZ  do predsedníctva UFTS, návrhy na kandidátov na volebnú konferenciu, schválenie

  • Na zástupcu bratislavského regiónu do predsedníctva UFTS bol schválený na základe nominácie Michal Salenka
  • Zástupcovia na volebnú konferenciu : Alexandra Števaňáková, Michal Salenka, Richard Fekete, Marián Kostolanský, Pavol Daučík, Karol Pecze ( donominovaný ako člen prezídia UFTS) náhradník Peter Gajdošík
  • Všetci kandidáti s reprezentáciou na konferencii súhlasili a následne boli schválení

Návrhy na funkcie na ďalšie obdobie do prezídia UFTS – prezident, viceprezident, generálny sekretár, sekretár, kontrolór, schválenie návrhov

  • Zhromaždenie navrhlo na funkciu prezidenta Štefana Tarkoviča a podporí jeho kandidatúru, na ostatné funkcie nebude navrhovať žiadnych svojich kandidátov a podporí predložené návrhy