Po organizovaní Medzinárodných trénerských seminárov v Trenčíne, Dunajskej Strede a Nitre hostila Bratislava trénerov z celého Slovenska, aby získali nové poznatky, aby sa ďalej vyvíjali vo svojom odbornom raste, aby sa lepšie orientovali v moderných trendoch a tak zvyšovali svoju profesijnú kompetenciu. Práve na túto problematiku je zameraná iniciatíva UFTS - ponúknuť trénerom účelnú orientáciu v množstve najnovších poznatkov, poukázať na vývojové tendencie, ktoré nesporne vedú k zvyšovaniu úrovne hry. UFTS sa vynikajúco chopila svojej úlohy a priniesla ďalšie pokračovanie úspešných medzinárodných seminárov, ktoré skĺbili nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické ukážky. Aktivita UFTS sa stretla s obrovským záujmom trénerov, ktorí chcú zapracovať cez svoj osobnostný rast na zvyšovanie kvality tréningového procesu a tým aj na dvíhanie hernej úrovne  svojich hráčov a svojho mužstva. Žiaľ z obmedzenej priestorovej kapacity sme museli ohraničiť počet trénerov na našom seminári, ale v budúcnosti sa budeme snažiť uspokojiť všetkých záujemcov.

            Súčasný vývojový trend metodiky smeruje k zvyšovaniu úrovne futbalu cez skvalitňovanie individuálneho výkonu hráča, pretože len výrazné osobnosti, ktoré dávajú svoje schopnosti do služieb tímového výkonu, dokážu rozhodovať o úspechu mužstva. Zámerom UFTS bolo prostredníctvom prednášok, prezentácií a praktických výstupov zameraných na túto aktuálnu odbornú tému rozšíriť a prehĺbiť nadstavbové teoretické a praktické vedomosti slovenských futbalových trénerov všetkých kategórií.

            Celoročnou snahou celého Prezídia UFTS pod vedením prezidenta UFTS Laca Borbélyho a generálneho sekretára Ruda Hanáka sa podarilo pripraviť opäť veľmi hodnotný, zaujímavý a úspešný seminár, aj vďaka súhre viacero priaznivých okolností:

  • spolupráci so SFZ a aktívneho prístupu technického riaditeľa SFZ Štefana Tarkoviča,
  • už dvojročnej intenzívnej podpore ÚLK a jej prezidenta Ivana Kozáka,
  • pochopeniu ŠK Slovan Bratislava v zastúpení jeho generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka ml.,
  • podarilo sa angažovať schopných a odborne zdatných expertov na uvedenú problematiku, a to z Nemecka Petra Schreinera, tiež z Nemecka, z Bundesligového Hoffenheimu Philippa Dahma a z Česka prezidenta UČFT a vedúceho oddelenia vzdelávania čekého zväzu Vernera Ličku,
  • teoretická časť sa uskutočnila na Národnom futbalovom štadióne a praktická časť na ihrisku na Pasienkoch,
  • pozvanie prijali aj hostia z Rakúska Stefan Nemeth člen prezídia BÖFL (zväz rakúskych futbalových trénerov) a Stefan Fuhrmann, riaditeľ akadémie FC Flyeralarm Admira Wacker Wien, jednej z najúspešnejších rakúskych akadémií,
  • účasti trénerov z Fortuna ligy, II. ligy, z akadémií a z UTM,
  • seminár bol súčasťou vzdelávacieho procesu s možnosťou zíkavania kreditov k obnove a predĺženiu trénerských licencií.

 Priebeh seminára bravúrne moderoval Ľuboš Hlavena známy športový komentátor a moderátor RTVS.