VIII. ročník  - Slávnostného  stretnutia  jubilantov

Prezídium ÚFTS v rámci svojej činnosti nezabúda na svojich členov a každoročne organizuje stretnutie s jubilantmi, ktorí v danom roku dosiahli, alebo dosiahnu svoje životné jubileum.

Tak i  23. Augusta 2019 Prezídium ÚFTS zorganizovalo už po ôsmy krát túto milú akciu v priestoroch Hotela Fórum v Trenčianskych Tepliciach, na ktorej sa zúčastnili  pozvaní jubilanti, ktorých privítal generálny sekretár ÚFTS p. Rudolf Hanák. Z prezídia ÚFTS sa na akcii zúčastnili i Karol PeczeMgr. Alexandra Števaňáková

 K jubilantom sa prihovoril a zhodnotil stretnutia viceprezident ÚFTS p. Jaroslav Jambor a Mgr. Dušan Radolský  za SFZ a obaja  po svojich príhovoroch odovzdali pamätné plakety  zúčastneným jubilantom viď spoločné foto.

Jubilantom, ktorí sa nemohli z rôznych osobných, či zdravotných dôvodov zúčastniť budú odovzdané ocenenia a dary cestou regionálnych zástupcov.

 

 

 

Bartovič

Dušan

 

75

 

                                                                      Šimášek

Anton

 

75

 

Fülop

Ján

 

70

 

Pisár

Ján

 

70

 

Ugróczy

Viliam

 

70

 

Novák

Rudolf

 

65

 

Poluch

Ján

 

65

 

Zvak

Pavol

 

65

 

Žila

Július

 

60

 

Bakaljar

Ľuboš

 

60

 

Lepóni

Viliam

 

60

 

Po spoločnom fotografovaní nasledoval slávnostný obed a plodná neformálna diskusia všetkých zúčastnených.