ObalkaknihawebprednaV dňoch 10.-14.10.2018 sa uskutoční tradičný Frankfurtský knižný veľtrh, na ktorom  jedno z najväčších športových vydavateľstiev na svete Meyer & Meyer predstaví okrem iných aj anglickú verziu pôvodnej slovenskej publikácie „All about pressing in soccer“ osvedčeného autorského tímu Borbély-Ganczner-Hřebík-Singer.

Od čias keď bola v sedemdesiatych rokoch  medzinárodne publikovaná monografia nestorov trénerského remesla Kačáni-Horský „Tréning vo futbale“ je to prvá odborná publikácia slovensko-českých autorov zaradená do edičného plánu popredného zahraničného vydavateľstva. Ide o skrátenú verziu „Trilógie pressingu“, ktorej distribúcia na Slovensku a Česku prebieha od roku 2016. Skrátenie sa dotýka 1.dielu – Historická súčasnosť, ktorého obsah prešiel korekciou niektorých pasáží tak, aby sa zachoval historický kontext evolúcie pressingu ako aj autenticita relevantnej faktografie témy.

Monotematické spracovanie problematiky pressingu na osi história-teória-prax prináša komplexné informácie k danej téme, ktoré umožnia pochopiť pressing vo futbale, zvládnuť jej teoretické úskalia ako aj praktické otázky jeho nácviku a zdokonaľovania v tréningovej praxi.

kniha1kniha2

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt publikácie pôvodnej slovenskej publikácie predstavuje aj prienik slovenskej metodiky do európskeho futbalového priestoru paralelne so slovenským futbalom. Veríme, že tento krok bude  novým motivačným faktorom pre ďalších našich autorov z radov slovenských trénerov tak, aby vytvorili priestor a predpoklady pre kontinuitu ďalšieho presadenia slovenského futbalu v európskom kontexte.

KONCEPCIA  SYSTÉMU PRÍPRAVY  MLÁDEŽE  VO  FUTBALE

Ďalšou zaujímavou publikáciou z autorskej dielne ÚFTS je pokračovanie edície AMT (Aktuálne metodické trendy) je Zošit 4, ktorý vydáva sekcia vzdelávania Únie futbalových trénerov Slovenska a v ktorom sa pokúšame o vyplnenie informačnej medzery v oblasti systému prípravy mládeže od nadšeného začiatočníka v materskej škole až po hráča vrcholového futbalu. Myšlienka spracovať takúto modernú dlhodobú koncepciu športovej prípravy vo futbale vo forme metodického listu bola inšpirovaná článkami a materiálmi o tréningu detí a mládeže v našom e - Časopise ÚFTS „Futbalový tréning“, ktoré boli pravidelne uverejňované v období od prvého čísla 2016 až po najnovšie čísla z roku 2018 a ktoré tvoria základ prezentovanej metodiky.

Obalkaknihawebpredna

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo