Važení  kolegovia, kolegyňe !

Dovoľte, aby som sa Vám so začiatkom nového roka 2020 prihovoril a zároveň Vám všetkým poprial veľa zdravia, šťastia, osobných,  pracovných i športových úspechov.

Na základe k tej skutočnosti, že nám nastáva tzv. volebný rok,  t.j. rok, kedy vyprší mandát doterajšiemu Prezídiu našej Únie a Vami delegovaní, či poverení delegáti , ktorí sa zúčastnia Volebnej konferencie ÚFTS si zvolia svoje zastúpenie v zmysle volených funkcií v Prezídiu ÚFTS na následné obdobie 2020-2024, budú i odsúhlasovať  novelizáciu „Stanov ÚFTS“ , ku ktorej sme pristúpili hlavne z titulu aktualizácie požiadaviek doby a inplementáciou  nových noriem a smerníc  SFZ,UEFA, AEFCA a i v neposlednom rade i požiadaviek vyplývajúcich s aplikáciou  Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.,  a tým i vyplývajúcich požiadaviek tohto zákona na činnosť našej organizácie. Veríme, že predložený návrh danej novelizácie, ktorý bude rozoslaný mailom všetkým delegátom ešte pred uskutočnením Volebnej konferencie bude obsahovať všetko to, čo je pre našu činnosť potrebné a tým, že ho obdržia spomínaní delegáti včas k oboznámeniu sa s ním, bude hladko a jednoznačne nimi prijatý.

Dňa 9.12.2019  sa v priestoroch hotel Belveder uskutočnilo zasadnutie členov ÚFTS region Banská Bystrica.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (UFTS-BB.pdf)Zápisnica984 kB

Dňa 30.11.2019 o 17.00 sa v priestoroch sídla ÚFTS uskutočnilo volebné zasadnutie členov ÚFTS region Trenčín a Trnava.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (UFTS-TN-TT.pdf)Zápisnica2256 kB

Dňa 28.11.2019 o 17.00 sa v priestoroch VsFZ uskutočnilo volebné zasadnutie členov ÚFTS region Košice.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (UFTS-KE.pdf)Zápisnica1018 kB

Dňa 28.11.2019 o 17.00 sa v priestoroch BFZ, Súmračná ul. Bratislava uskutočnilo volebné zasadnutie členov ÚFTS region Bratislava.  Rokovanie viedla členka prezídia UFTS Alexandra Števaňáková podľa schváleného programu zasadnutia.

Závery rokovania pre potreby volebnej komisie  UFTS k volebnej konferencii:

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo